צו הסמכת בתי משפט לענייני משפחה

צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, חיפה, תל-אביב והמרכז), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור: 1. הסמכת בתי משפט לעניני משפחה (תיקון: תש"ס, תשס"א) בתי משפט השלום המפורטים להלן מוסמכים, כל אחד מהם, לשבת כבית משפט לעניני משפחה: (1) בית משפט השלום בירושלים; (2) בית משפט השלום בתל-אביב-יפו, שמקום מושבו רמת גן, ושייקרא "בית המשפט לעניני משפחה למחוז תל אביב"; (3) בית משפט השלום בחיפה; (4) בית משפט השלום בחדרה; (5) בית משפט השלום בקריות; (6) בית משפט השלום בכפר סבא; (7) בית משפט השלום בראשון לציון. 2. תחום השיפוט (תיקון: תש"ס, תשס"א) תחום השיפוט של כל אחד מבתי המשפט לעניני משפחה המפורטים בסעיף 1 הוא כמפורט להלן: (1) בית המשפט לעניני משפחה בירושלים - מחוז ירושלים; (2) בית המשפט לעניני משפחה למחוז תל אביב - מחוז תל אביב; (3) בית המשפט לעניני משפחה בחיפה, בחדרה ובקריות - מחוז חיפה, לרבות נפת עכו; (4) בית משפט השלום בכפר סבא ובית משפט השלום בראשון לציון - מחוז המרכז. 3. סמכות שיפוט בית משפט לעניני משפחה כמפורט בסעיף 2, מוסמך לדון בכל הנושאים לפי חוק. 4. ביטול בטלים - (1) צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בית משפט במחוז ירושלים), התשנ"ז-1997; (2) צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו), התשנ"ז-1997. (3) צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בית משפט במחוז חיפה), התשנ"ז-1997. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998). צוויםבית המשפט לענייני משפחהצו (חקיקה)