צו הקמת בתי דין אזוריים

צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק בתי-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, לאחר התייעצות עם שר העבודה ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה, "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים. 2. הקמת בתי-דין אזוריים (תיקון: תשמ"ו, תשס"ד) מוקמים בזה בתי-דין אזוריים לעבודה כדלהלן: בית הדין מקום מושבו אזור שיפוטו בית דין אזורי לעבודה, ירושלים ירושלים מחוז ירושלים בית דין אזורי לעבודה, תל-אביב תל-אביב-יפו מחוזות תל-אביב והמרכז בית דין אזורי לעבודה, חיפה חיפה מחוז חיפה ונפת עכו שבמחוז הצפון בית דין אזורי לעבודה, נצרת נצרת או מחוז הצפון נצרת עילית למעט נפת עכו בית דין אזורי לעבודה, באר-שבע באר-שבע מחוז הדרום 3. תחילה תחילתו של צו זה היא ביום י"ח באלול תשכ"ט (1 בספטמבר 1969) צוויםצו (חקיקה)