צו יום ניקיון ארצי

צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי), התש"ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21ב(א) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, אני מצווה לאמור: 1. יום ניקיון ארצי יום הניקיון הארצי יחול אחת לשנה, ביום שלישי האחרון של חודש אדר, ובשנה מעוברת ביום שלישי האחרון של חודש אדר ב'. איכות הסביבהצוויםצו (חקיקה)