צו ייצור אבק שריפה

צו מיום 17.11.1940, הקובע תנאים מיוחדים לייצור אבק שריפה-שחור (עפ"י תקנות 4 ו-10 מתקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק-שריפה שחור), 1940) 1. פירוש הביטוי "מאושר" שבתנאים המפורטים דלקמן פירושו מאושר ע"י מפקח העבודה הראשי. 2. החסנה את החמרים המשמשים לייצור אבק-שריפה שחור יש להחסין כמפורט להלן: - (א) כל חנקת-האשלג, חנקת הנתרן, ואשלג דו-כרומתי יש להחזיק במחסן שלא ישמש להחסנתו של כל מין חומר אחר; (ב) גפרית ופחמי-עץ יש להחזיק במחסן מיוחד, אולם מותר להחזיק את שניהם באותו מחסן; (ג) כל אבק-שריפה שחור יש להחזיק בחביונות עץ, בשקים בלתי-חדירים למים או בכלי קיבול מאושרים אחרים ובמחסן שיאושר. 3. ייצור (1) ערבוב חנקת-האשלג, חנקת הנתרן או אשלג דו-כרומתי עם כל חומר אחר יש לעשות אך ורק בידים בכלי-קיבול עשויים מעץ או מחומר מאושר אחר. (2) אסור להשתמש בשום מכשיר עשוי פלדה או ברזל לשם ערבוב חנקת-האשלג, חנקת הנתרן או האשלג הדו-כרומתי עם כל חומר אחר. (3) מיד לאחר ייצורו של אבק-שריפה שחור יש לשימו בחביונות-עץ, בשקים בלתי-חדירים למים או בכלי-קיבול מאושרים אחרים ולהעבירו מיד למחסן מאושר. 4. מנעלים אסור לשום אדם הנמצא בתוך מכון או בית-חרושת לייצור אבק-שריפה שחור או בתוך מחסן המשמש להחסנתו לנעול כל מין נעלים מלבד נעלים שאין בהם מסמרים או כל מין חומר אחר העלול להתיז ניצוץ. 5. מבנה הבנינים כל הבנינים המשמשים לייצור אבק-שריפה שחור צריכים להיות בהתאם לתנאים דלקמן:- ((I קירות הבנינים יהיו עשויים באופן מוצק מבטון, מאבן או מחומר מאושר אחר וצידם הפנימי יטוייח באופן חלק. ((II גגות הבנינים יהיו בעלי מבנה קל עד כמה שאפשר באופן שעצמת ההתפוצצות תהא עלולה לנטות יותר כלפי מעלה מאשר כלפי חוץ. ((III שום עבודת פלדה או ברזל לא תהא חשופה בתוך הבנין ((IV הרצפות תהיינה מכוסות קרשים כשכל המסמרים דפוקים יפה פנימה ומצופים מלמעלה בדבק, או שתהיינה עשויות מחומר או עפר נוקשים או מחומר אחר כיוצא בזה. ((V פתחי-האיוורור יהיו מכוסים ברשת נחושת שיהיו בה לא פחות מ-24 חורים לכל אינטש אורך. ((VI אסור להקים כל בנין אחר בתוך 25 מטר. ((VII יש לסמן את הבנין במלים "סכנה, אסור לעשן", באותיות אדומות על רקע לבן. מידת האותיות תהא לא פחות מ-15 סנטימטר בגובה ו-8 סנטימטרים ברוחב ועוביין יהא 2 סנטימטרים. צוויםשריפהצו (חקיקה)