אחריות מע"צ על כתם שמן על הכביש

1. תאונת דרכים גבתה למרבה הצער, מחיר דמים משני הנהגים שהיו מעורבים בתאונה . הנהג, ברכבה של התובעת (להלן-"הנהג") והנתבעת 1 המנוחה (להלן-"הנתבעת", "המנוחה"). התובעת, טוענת כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבעת עקב סטייתה מנתיבה לנתיב הנגדי בו נסע הנהג המנוח, בנסיעתה בכביש חיזמה - ירושלים. הנתבעת 2, לא טענה לאחריותו של הנהג לתאונה כי אם לנסיבות שגרמו לתאונה שלא היו בשליטתה של הנתבעת. 2. מעדותה של הנוסעת ברכבה של הנתבעת הגב' יצנקו (להלן- "הנוסעת") עולה כי התאונה נגרמה עקב סטיית רכבה של הנתבעת לנתיב הנסיעה של הנהג ופגיעתה בו, בהיותה במצג אלכסוני (עמ' 10 שורות 12-13). עדותה של הנוסעת, מתיישבת עם חומר החקירה בתיק המשטרה ובכלל זה, עם חוות הדעת של בוחן התנועה בדבר מיקום התאונה בנתיב הנסיעה הנגדי לנהגת ועם הודעותיהם של נהגים שנסעו בכביש לאחר התאונה וראו את רכבה של הנתבעת, בנתיב הנגדי ומבלי שהוכח כי לנהג אחריות כלשהי, לתאונה. 3. הנתבעת 2, המבטחת של רכבה של הנתבעת טענה לקיומו של כתם שמן בכביש שגרם לאובדן שליטה של הנתבעת על רכבה ולסטייתה לנתיב הנגדי. לפיכך, אין להטיל עליה את האחריות לתאונה בהיעדר יכולת לנתבעת, למנוע את התאונה עקב אובדן שליטה על הרכב מחמת כתם השמן. 4. הנתבעת 2 קיבלה רשות למשלוח הודעה לצד ג' (להלן-"מע"צ") וטענה כי האחריות לתאונה מוטלת עליה עקב אי הסרת המפגע של כתם השמן מהכביש למרות חובתה לדאוג לכך. לטענת הנתבעת, אילו דאגה מע"צ לפנות את כתם השמן בשים לב להודעות שנמסרו לה, הייתה נמנעת התאונה. הנתבעת, ביקשה לתמוך את טענותיה כנגד מע"צ בהודעות שהוגשו בתיק המשטרה ובעדותה של הנוסעת הגב' יצנקו ונהגת אחרת, הגב' נידן יוסט שלא התייצבה לדיון על כתם שמן בכביש. תיק המשטרה הוגש בהסכמת הצדדים במתן רשות לבעלי הדין לטעון לעניין חומר החקירה המצוי בו. 5. צד ג', הכחיש את טענותיה של הנתבעת 2 כנגדו. לטענתו, לא הוכח קיומו של כתם שמן בכביש ואף לא נמסרה לו הודעה על הימצאותו של כתם שמן בבוקרו של יום התאונה או במועד סמוך לו. אין גם להטיל עליו אחריות למעקב אחר מצב כלל הכבישים בארץ, בכל רגע נתון. כך גם נטען כי לא הוכח שהנתבעת, סטתה מנתיבה מחמת כתם שמן בכביש. 6. בהתאם לקביעותיי על אחריותה של הנתבעת לתאונה, בחנתי את המחלוקת בשאלת קיומו של כתם שמן בכביש ואם היה בו כדי להביא לאובדן שליטה על הרכב באופן הפוטר את הנתבעות מאחריות לתשלום נזקי התובעת. 7. מעדותה של הנוסעת עולה כי היא לא ראתה כתם שמן בכביש עובר לתאונה ואף לא ראתה שמן על הכביש לאחר שארעה התאונה. הנוסעת, יצאה מרכבה של הנתבעת 1 ללא פגע למעט שריטות קלות, כדבריה. למרות שהעדה לא ראתה כתם שמן בכביש היא הסיקה מסקנות על קיומו מאופן נסיעתה של הנתבעת עובר לתאונה. כדבריה, לפני העיקול בכביש לכיוון ירושלים "הרגשתי שהאוטו מתחיל לרצד ימינה ושמאלה והיא מנסה להחזיק את ההגה בחזקה כדי לייצב את האוטו ובעיקול ימינה, היא לא השתלטה והרכב המשיך לנסוע ישר" (עמ' 10 שורות 8-10). בהמשך דבריה אמרה הנוסעת: "שמעתי שאנשים מדברים על כתם שמן או החלקה שהיו עוד רכבים שהחליקו. לא ראיתי כתם שמן אבל הרגשתי שהאוטו לא יציב כמה שניות לפני שקרתה התאונה"(עמ' 10 שורות 15-17). לדבריה, קודם לאבוד השליטה על הרכב נסעה הנתבעת באופן בטוח ובתשומת לב בנהיגתה (עמ' 11 שורות 11-20). 8. עיינתי בהודעתה של הגב' יוסט בתיק המשטרה, אף שמשקלה נמוך ממשקל הודעתה של הגב' יצנקו, שהתייצבה להעיד. בהתאם להודעה, היא נסעה ברכבה במועד התאונה בשעה 8:30 לערך וחשה בסטייה של הרכב פעמיים. הכביש היה חלק 10 מ' לאחר כיכר "אדם" ועלה בידה לייצב אותו. לדבריה, היא לא ראתה כתם שמן ( עמ' 1 שורות 3-7). לאחר מכן, היא נסעה במס' עקומות ובעקומה האחרונה של הירידות, היא ראתה מצד שמאל לכיוון נסיעתה את התאונה שבדיעבד התברר לה, שהייתה תאונה קטלנית. הגב' יוסט הוסיפה בהודעתה כי היא בלמה בלימה בינונית לא חזקה ולא חלשה,ובאותו רגע היא החליקה עם הרכב 360 מעלות ועוד 30 מעלות ונעצרה לרוחב הכביש ( שורות 13-21 להודעה). היא הרגישה לאחר יציאתה מהרכב שהיא דורכת על כתם שמן אף שלא ראתה אותו והיא החליקה עם הרגליים (שורות 26-30 להודעה). הגב' יוסט, פגעה עם רכבה בגדר בצד ימין. גם הגב' יוסט, שיצאה ללא פגע ויכלה לבחון את הכביש בשעת בוקר בו ארעה התאונה, לא ראתה כתם שמן והודעתה היא בנוגע להחלקה בכביש. 9. הגב' נידם שרון מסרה הודעה למשטרה על נסיעתה בכביש בין השעות 08:00-09:00 במועד התאונה. באחד הסיבובים, היא ראתה רכב מצוי בנתיב הנגדי ואילו רכבה כדבריה, "החליק על הכביש אך השתלטתי על הרכב, ובמראה ראיתי רכב מאחורי שאבד שליטה והסתובב 360 מעלות" (הודעה 27 תיק המשטרה). 10. מעיון בדו"ח בוחן תנועה רס"ר יהודה זרגרי שהגיע למקום התאונה בשעה 9:05 עולה כי ראה שברי זכוכית וחלקי רכב על הכביש ולא נרשם כי ראה כתם שמן ( סעיף 9 לדו"ח). נרשם גם בדו"ח כי נעשה "ניסוי ובדיקה לכביש ע"י מע"צ ובדו"ח נמסר שלאחר בדיקה נמצא הכביש תקין" (סעיף 10 לדו"ח). למרות זאת בסעיף המסקנות בדו"ח של בוחן התנועה נאמר כי רכבה של הנתבעת גרם לתאונה ונירשם: "יש אפשרות שהיה חומר מחליק בכביש שגרם לפרטית לסטות לנתיב הנגדי. נערכו ניסויי בלימה כ-4 שעות לאחר התאונה במקום התאונה ע"י רכב הבוחנים" (סעיף 14 לדו"ח הבוחן). מסמך נוסף מדו"ח הבוחן (סומן ג/1 ) מלמד על תוצאות ניסוי בלימה שנערך בשעה 12:45 במועד התאונה, לאחר שנאמר לבוחן ע"י עד שהיה כתם שמן. הבוחן, רשם בסיפא של מסמך ג/1, כי הוא נסע כ-300 מטר עד למקום התאונה ולא החליק, למרות בלימות חוזרות ונשנות וכי הוא לא ראה כתמי שמן בכביש. 11. בנסיבות אלו, לא הובאו בפני עדויות או ראייה פוזיטיבית אחרת על הימצאותו של כתם שמן בכביש. עסקינן בבוקר בהיר לפי דו"ח הבוחן, בו ניתן היה להבחין בכתם שמן אילו היה בכביש. אין לבסס את ההכרעה על קיומו של כתם שמן בכביש, על דרך ההשערה או המסקנה בלבד בהתאם להודעות. חשוב מכך, בהתאם לדו"ח הבוחן לא ניראה כתם שמן בכביש וההשערה, שהועלתה על ידו שמא היה כתם שמן, לא הוכחה בבדיקתו בסמוך לאחר קרות התאונה או בצהרי אותו יום, בבדיקה חוזרת בנסיעה ברכב. לא הוכח כי נראו סימני משיכות שמן מגלגלי רכבים בכביש או סימני החלקה בכביש וכן לא הוכח כי נראו סימני שמן על צמיגי רכבה של הנתבעת. לפי עדותו של נציג מע"צ, עובדי מע"צ שהגיעו למקום התאונה בסמוך לאחר התאונה לא הבחינו בכתם שמן בכביש ( כפי שנירשם גם בדו"ח הבוחן על בדיקת מע"צ, כמובא לעיל). בנוסף לכך, לא הובאו ראיות על כך שאירעו תאונות קודמות לרכבים שחלפו בכביש לפני התאונה או על דיווחים של נהגים למשטרה או למע"צ, על הימצאותו של כתם שמן בכביש עובר לתאונה (הודעות 90-91 בתיק המשטרה ודו"ח סיור של מע"צ) . 12. גם אם היה חומר כלשהו בכביש שהכביד על הנסיעה הוכח כי היה בידי הנהגים האחרים לרבות הנהגות שמסרו את ההודעה, למנוע בנסיעתם סטייה לנתיב הנגדי (ראו גם הודעה מס' 25 של מר מימוני). נכונים הדברים, בשים לב לניסיון של הנהג המנוח להסיט את רכבו כדי למנוע את התאונה באופן המלמד על סטייה חזקה לעברו ופגיעה בעוצמה בו, לפי תוצאות התאונה (כפי שעולה מדו"ח בוחן התנועה וראו: ע"א 446/82 בלדשווילי נ' אלג'ברין , פד"י מ"ב (2) 737 על נהיגה בתנאים קשים בכביש). לפיכך, האחריות לנזקי התובעת מוטלת על הנתבעות. 13. אילו הוכח קיומו של כתם שמן בכביש, הוכח בעדותו של נציג מע"צ כי תדירות המעקב בכביש הנדון גבוהה, במעקב יומיומי שלה על פי פניות אליה ועל פי שגרת העבודה, בסיורים בכביש הנידון מידי יום. מהירות הטיפול, היא עד חלוף כשעתיים, היכן שעסקינן בדיווח על מפגע בדרך (דו"חות הסיור ג/4-ג/6). מעדותו של העד עולה כי לא נראו סימני שמן בכביש לאחר התאונה ואילו היה כתם שמן הניכר לעין, היה נמסר דיווח קודם לתאונה כפי שהתקבלו דיווחים מעת לעת לרבות דיווח יום קודם על מפגע, שהוסר והתלונה בוטלה ( כדוגמת הודעה 25 ודו"חות הסיור). אילו לא הוסר המפגע שהיה בכביש יום לפני התאונה בכביש, צפוי היה שתהיינה תאונות קודמות יום לפני התאונה ובשעות הבוקר המוקדמות במועד התאונה. בנסיבות אלו, לא הוכחה התרשלותו של צד ג' לטיפול במפגע של כתם שמן בהיעדר הודעה למע"צ או למשטרה, על קיומו עובר לתאונה ובהתחשב, בתדירות הסיורים בכביש הנידון מידי יום, הגם שעד לשעת התאונה (בשעה 8:30 לערך) טרם חלף שם הסיור. 14. התובע, הוכיח את נזקיו בחוות דעת של שמאי מטעמו שלא נסתרה ע"י הנתבעת 2 . לפיכך, אני מחייבת את הנתבעות בתשלום לתובעת בסך 24,000 ₪ בגין נזקי הרכב ובהוצאותיה לשכר טרחת שמאי בסך 800 ₪ והוצאות גרירה בסך 660 ₪. התשלומים, יישאו ריבית והפרשי הצמדה מיום 22.11.07 ועד ליום התשלום בפועל. 15. אני מחיבת את הנתבעות בתשלום הוצאות משפט לתובעת וכן בשכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪ בהתחשב בין השאר, בטרחתה להתייצב לישיבה נוספת לאור משלוח ההודעה לצד ג'. 16. הנתבעות ישלמו לצד ג' הוצאות בסך של 2,500 ₪. 17. התשלומים, יישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. תאונה בגלל כתם שמןמע"צכביש