צו שירותי שמירה

צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל"ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. סוגי שמירה הטעונים רשיון (תיקון: תשל"ג) שמירה על אחד מאלה נקבעת בזה כסוג שמירה שהעיסוק בה טעון רשיון מאת הועדה לפי החוק: (1) מוסד או משרד של המדינה; (2) מוסד א משרד של רשות מקומית; (3) מוסד להשכלה גבוהה, לרבות מכון מחקר; (4) בית מלון; (5) בית הארחה; (6) מסעדה; (7) בית קפה; (8) דיסקוטק; (9) מועדון לילה; (10) מועדן מכל סוג אחר; (11) מקום שבו מתנהלים משחקי קלפים או משחקים אחרים בתמורה; (12) בית קולנוע ומקום שעשועים או בידור; (13) - (14) (בוטלו) (15) בנק ומוסד כספי אחר; (16) הובלת כספים או חפצי-ערך; (17) מלטשת יהלומים; (18) מוזיאון וגלריה לאמנות; (19) בית מסחר לתכשיטים ובית מלאכה לתכשיטים. ענף השמירהצוויםצו (חקיקה)