דחיית משחק כדורגל בגלל חג

פסק-דין האיגוד האירופי לכדורגל (UEFA) קבע, במסגרת ליגת האלופות, את יום 15 בספטמבר בערב למשחקה של קבוצת מכבי תל-אביב נגד קבוצת ביירן מינכן באיצטדיון רמת-גן. יום 15 בספטמבר בערב הוא ערב ראש השנה תשס"ה, והעותרים מתקוממים על כך שבישראל נקבע משחק כדורגל בינלאומי דווקא בערב ראש השנה. מכאן עתירתם הנוכחית, ובקשתם היא כי נצווה צו האוסר על ההתאחדות לכדורגל בישראל ועל קבוצת מכבי תל-אביב לקיים כסידרו את משחק הכדורגל המתוכנן, כאמור, בין מכבי תל-אביב לבין ביירן מינכן. כן מבקשים העותרים כי נצווה צו האוסר על משטרת ישראל להעמיד שוטרים בתפקיד ובשכר לשמירה בעת משחק הכדורגל המתוכנן. מפאת הדחיפות בשמיעת העתירה - ראש השנה מיתדפק על דלתנו - עשינו כמיטבנו להחיש את שמיעת העתירה. מונחים עתה לפנינו מיסמכים בכתב שהוגשו לעיוננו מטעם באי-כוח בעלי-הדין, והוספנו ושמענו טיעון על-פה. ראשית לכל ייאמר, כי אין לבוא בטענות אל המשיבים על כך שתחרות כדורגל בינלאומית נקבעה "דווקא בערב ראש השנה" (כדבר העתירה), ולו מן הטעם שאת מועד התחרות קבע האיגוד האירופי לכדורגל ולא אף אחת מהרשויות בישראל. יתר-על-כן: ככל שעולה מן הכתובים שלפנינו, עשו הרשויות כמיטבן כדי לשנות את מועד המשחק; עשו, השתדלו ולא עלתה בידן. וגם התערבותו של שר החוץ לא הועילה. חרף כל המאמצים החליט האיגוד האירופי כי לא ישנה מהחלטתו באשר למועד המשחק. הקושי שהמשיבים עמדו בפניו היה אפוא בבחינת "להיות או לחדול", לאמור, לקיים את המשחק במועדו וכסידרו, או שלא להתייצב למשחק ולשאת בתוצאות, בהן אובדן כספי כבד ולא פחות מכך אובדן מעמד בזירה הבינלאומית. מכבי תל-אביב החליט לקיים את המשחק כפי שנקבע ומכאן העתירה שלפנינו. כאמור, מבקשים העותרים כי נצווה צו האוסר על ההתאחדות לכדורגל בישראל ועל קבוצת מכבי תל-אביב לקיים את משחק הכדורגל, ואולם גם לאחר ששמענו טיעונים מטעם העותרים לא נמצא לנו כיצד נוכל לצוות צו כבקשתם. אשר להתאחדות לכדורגל, כפי ששמענו מבא-כוחה, אין היא מארגנת כלל את המשחק ואין המשחק בשליטתה כלל. המשחק נערך, כאמור, במסגרת ליגת האלופות של האיגוד האירופי בכדורגל, וההתאחדות אין לה עם אירגון המשחק דבר וחצי דבר. אם אין די בכך, לא שמענו על סמכות על-פי דין שקנתה ההתאחדות ואשר נוכל לצוות אותה כי תעשה או כי לא תעשה כך או אחרת. דברים שאמרנו על ההתאחדות לכדורגל ייאמרו גם על קבוצת הכדורגל מכבי תל-אביב. לא ידענו מנין סמכותנו - כבית-משפט גבוה לצדק - לצוות את קבוצת מכבי תל-אביב כי לא תקיים את משחק הכדורגל המיועד, והעותרים לא השכילונו באשר לא ידענו. מסקנתנו היא אפוא מסקנה אחת, דהיינו, כי אין בסמכותנו להורות את ההתאחדות לכדורגל או את מכבי כעתירת העותרים. ולא עוד אלא שגם לא מצאנו הצדק לדבר. אשר לעתירת העותרים כי נצווה צו האוסר על משטרת ישראל להעמיד שוטרים לשמירה במשחק הכדורגל: בהניחנו כי משחק הכדורגל יתקיים כסידרו, דומה שיהא זה חוסר אחריות מצידנו אם נאסור על המשטרה להעמיד שוטרים בשכר לשמירה על המשחק. הכל יודעים כי אוהדים במשחק כדורגל עלולים להיות בלתי צפויים בהתנהגותם, ואם שוטרים לא יעמדו לשמור על הסדר, מי יעמוד לנו ויסדיר את הצריך הסדר?אין ולא כלום בטענה שנשמעה ואשר לפיה התייצבותם של שוטרים לשמירה על הסדר שקולה כנגד נטילת חסות של המדינה על המשחק. תפקידם של השוטרים - תפקיד הוא של שמירה על הסדר הטוב ועל ביטחון הנוכחים בקהל, ואין לראות במילוי חובה אלמנטרית זו שבמדינה מתוקנת נטילת חסות כביכול על המשחק. קביעתו של משחק כדורגל לערב ראש השנה עוררה מורת-רוח לא מעטה בקרב כל הגופים המוסמכים בישראל, ולא נמצא מי שלא הצר על קביעת המועד למשחק כפי שנקבע. ואולם, משנתברר כי החלטה היא ולא תשונה, נאלצו הרשויות, שלא בטובתן, לקבל את הדין. בין כך ובין אחרת, לנו כבית-משפט לא נמצא כי נוכל להיות לעזר לעותרים. אנו מחליטים אפוא לדחות את העתירה. כדורגלדיני ספורט