החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור

הלכה פסוקה היא כי החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה ב- "שאלה משפטית" בלבד, כאשר במסגרת סמכותו של בית הדין לדון בשאלה משפטית כאמור בוחן הוא אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה, כאשר הסמכות לקביעת דרגת הנכות בגין פגם רפואי נתונה בידי הוועדה הרפואית בלבד ואין בית הדין מוסמך להתערב בה אלא במקרים חריגים שהוכרו בדין ובפסיקה. ר' עב"ל 10014/98 יצחק הוד נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל"ד 213. ר' גם דב"ע לב/ 40-0 יוסף דולזר נגד המוסד לביטוח לאומי,פד"ע ד' 429.רפואהועדה רפואית (ערעור)ערעורועדה רפואיתערר