עתירה לאספקת מזון לרשות הפלסטינית

פסק-דין השופטת ט' שטרסברג-כהן: עניינה של העתירה הוא במצב שנוצר בכנסיית המולד, בעיצומה של פעילות צבאית של צה"ל בבית לחם, מאז פרץ לתוכה ב- ?1.4.02 מספר גדול של פלסטינים חמושים (כ-?200 איש) שהתבצרו בה והם נמצאים בה עד היום. אותה שעה נמצאו בכנסיה אנשי כמורה שחלקם נשארו בה עד היום וחלקם יצאו מתוכה. ראשי העתירה עניינם בדרישה לאספקת מזון, מים, תרופות ומצרכים חיוניים אחרים לאנשי הכמורה הנמצאים בכנסיה, חיבור המתחם למים ולחשמל, הכנסת רופא למתחם על מנת לבדוק את הנמצאים בו ומתן אפשרות להוצאות שתי גופות הנמצאות במתחם. העתירה הוגשה על-ידי הבעלים והמחזיקה של המתחם, שהיא הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה. מחמת שהעתירה הוגשה אתמול והדיון נקבע להיום, לא הספיקו המשיבים להכין תשובתם בכתב ובאת כוחם העלתה טיעוניה בפנינו בעל-פה. לדבריה, מתקיימים כרגע מגעים בין נציגי צה"ל לבין נציגי הרשות הפלסטינית למציאת דרך לחיסול הפרשה על-ידי הסכמה בדבר הטיפול בפלסטינים החמושים הנמצאים בכנסיה, באופן שיאפשר להוציאם מתוכה. לטענתה, מהווה העתירה שימוש לרעה בהליכי משפט במהלך משא-ומתן צבאי-מדיני, במגמה להשפיע עליו. די בכך שכרגע מצוי הנושא במגעים שתכליתם להגיע להסדר, על מנת שבית המשפט לא יתערב במהלך המתנהל בעיצומה של פעולה מבצעית, מה עוד, שכפי שהובהר על-ידי המשיבים עושה צה"ל כל שדרוש לטפל באנשי הכמורה ברגישות ובצורה הומאנית. עם זאת מוצאת אני לייחד מילים לגופם של דברים. אין חולק בדבר קדושתו של המקום לעולם הנוצרי. מדינת ישראל שוקדת בהתמדה, ולא פעם תוך קשיים ניכרים, לשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות הנמצאים בשטחה, תוך הבטחת גישה חופשית אליהם. הסיטואציה לתוכו נקלעה, היא פרי נסיבות בלתי רגילות. קבוצת פלסטינים מזוינים פלשו לשטח הקדוש לנצרות והם מתבצרים בו. הם התמקמו בבזיליקה שהיא ליבה הקדוש של הכנסיה ומחזיקים שם בסוגי נשק שונים. אנשי הכמורה שבכנסיה מכונסים בשלושה מתחמים קטנים נפרדים ממתחם הבזיליקה. כיום מונים הם ?31 אנשים, מתוכם ?27 נזירים, ?4 נזירות, מהם ?4 אורתודוכסיםארמנים והשאר פרנציסקנים. במהלך כל התקופה בה נמצא צה"ל במקום, מוגשת לאנשי הכמורה, על-ידי כוחות צה"ל הנמצאים מחוץ למתחם, כל עזרה המתבקשת על ידם. כך ניתן סיוע לפינוי כל מי שרצה להתפנות, כשעד כה יצאו מן הכנסיה ?17 מתוך ?48 אנשי כמורה. כן הוכנסו מזון ומים מינרליים לאנשי הכמורה ככל שבשו. כמו כן, טופלו פצועים ופונו לבתי חולים ככל שנדרש. כך גם הועברו תרופות, לפי מרשמים שנמסרו על-ידי אנשי כמורה לכוחות צה"ל, כשכל העת מתקיים קשר ביניהם. אכן, נותקו המים והחשמל למתחם, אלא שלפי הטענה, נעשה הדבר על מנת לשמש לחץ על הפלסטינים החמושים (על נושא זה עצמו מתנהלים כיום המגעים). עוד מסתבר, כי לבד מן המים המינרליים שהועברו ושמוכנים להעביר עוד כפי שדרוש, קיימת במתחם באר ממנה נשאבים מים, והחשמל אף הוא פועל, ייתכן שעל-ידי גנרטור. על כל פנים, לבד מן האמור לראשונה בעתירה, לא הופנו בנושאים הנ"ל תלונות לצה"ל מצד אנשי הכמורה. בדיון הוסכם בין הצדדים שבא-כוח העותרת יגיש לבא-כוח המשיבים רשימת מצרכי מזון הדרושים לאנשי הכמורה והמצרכים יוכנסו למתחמים בהם מצויים הכמרים, על-ידי כוחות צה"ל. בכך ניתן לראות עניין זה כמוסדר. בא-כוח העותרת כינה בעתירתו את הפולשים כ"פלשתינים מבוהלים ומפוחדים נכנסו והתבצרו במתחם". מסתבר, שמדובר בלמעלה ממאתיים פלסטינים חמושים, ביניהם מבוקשים כבדים המעורבים בפעולות טרור קשות בישראל. עוד התייחס הוא אל אנשי הכמורה כאל "נצורים", בעוד שבמהלך טיעונו בעל-פה הסכים הוא לטענת המשיבים, כי הם יכולים לצאת מן הכנסיה בכל עת. לשאלת בית המשפט מדוע אין הם יוצאים, השיב, כי הסיבה לכך היא תחושת החובה לשמור על הכנסיה. אשר להוצאת הגופות, שמענו מפי באת-כוח המשיבים, כי מדובר בשתי גופות של חמושים שנהרגו בחילופי ירי ואין ידיעה היכן הן נמצאות. על כל פנים, אין הן נמצאות במתחם בו נמצאים אנשי הכמורה וקיים חשש שהן ממולכדות. גם נושא זה הוא חלק מן המשא-ומתן המתנהל בעת הזו. מאחר ולא נתקבלה הודעה על תוצאות המגעים בין הצדדים בישיבה שאמורה היתה להתחיל בשעה ?16:00, אין אנו מוצאים להשהות את פסק דיננו. אנו מוצאים להעיר, כי אם לא יסתייע לסיים את המגעים בהצלחה, ראוי שהמשיבים ישקלו בחיוב מציאת פתרון הולם לנושא הוצאת הגופות מן המתחם לא דיחוי ובמנותק מכל הסדר אחר. לאור האמור נדחית העתירה. אספקהפלסטינים