ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

מה ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי ? קנס אזרחי הוא קנס, המוטל שלא ע"י בית המשפט, מכח חוקים שונים, כגון ע"י הרשות לניירות ערך או משרד החקלאות, או לפי פקודת מס הכנסה. הקנסות עלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. הערעור על הקנס מופנה לבית משפט שלום. קנס אזרחי אינו מהווה בדרך כלל ענישה פלילית, מבחינה זו שאינו חוסם העמדה לדין בעבירה שהובילה להטלת הקנס. קנס פלילי מהווה סנקציה בגין ביצועה של עבירה פלילית, ואילו קנס אזרחי או קנס מנהלי מהווה אמצעי אזרחי או מנהלי לאכיפת החוק. טיבו של הקנס האזרחי אינו אחיד. מקרים מסוימים, הקנס נושא אופי של אגרה או החזר הוצאות שהוציאה מדינה, ובמקרים אחרים יש לקנס האזרחי והמנהלי אופי עונשי. בית המשפט ציין כי האבחנה בין קנס אזרחי, לבין קנס אזרחי המוטל כסנקציה פלילית אינה קלה, יש לבדוק כל מקרה לגופו לפי מאפיינים שונים כגון נוסח החוק שקבע את הקנס, הקשר העניין שבו נעשה שימוש במושג קנס אזרחי, וכן לפי מטרתו ותכליתו של החוק. לדוגמה, בפקודת מס הכנסה מופיעים קנסות פליליים וגם קנסות אזרחיים או מנהליים. קנסות אזרחיים באים כאמצעי לאכיפת החוק, כמעין אמצעי גבייה, אכיפה או כתרופה המהווה סעד אזרחי, שאין לו כשלעצמו היבט פלילי. הקנס האזרחי מוטל ומתגבש ללא כל צורך בהליך שיפוטי ומששולם יצא הנישום ידי חובתו האזרחית. משפט פליליקנס פליליקנס