פרשת וענונו

מהי פרשת וענונו ? החל בשנת 1976 הועסק מרדכי וענונו, כטכנאי, באחת ממחלקות הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג). בתקופת מלחמת של"ג גיבש מרדכי וענונו השקפת עולם שמאלית-רדיקלית קיצונית. שיחת בירור שקיימו עימו גורמי הביטחון, וידיעה על אודות הכללתו ברשימת המועמדים לפיטורים עקב צמצומים, אך העצימו את יחסו השלילי למדינת ישראל בכלל ולנעשה בקמ"ג בפרט. לבסוף (בשלהי שנת 1985) התפטר מרדכי וענונו, מיוזמתו, מעבודתו בקמ"ג ויצא מישראל. תחילה נסע לתאילנד ואחר-כך לסידני, אוסטרליה, שם המיר את דתו. למרדכי וענונו היה מידע סודי על אודות הקמ"ג, שרכש ואף אסף ללא רשות בתקופת עבודתו, וכן תצלומים של מבנים ומיתקנים בקמ"ג שצילם בחשאי. מרדכי וענונו שם לו למטרה לגרום לפרסום התצלומים וכן לחשוף ולפרסם את המידע הסודי שהיה בידו. לצורך זה ביקש ליצור קשר עם עיתונאי שיסייע לו להוציא את מזימתו מן הכוח אל הפועל. בתיווכו של אחד, אותו הכיר באוסטרליה, נפגש מרדכי וענונו עם פיטר הונאם, כתב ה"סנדיי טיימס" הלונדוני. הונאם גילה עניין במידע ובתצלומים שבידי מרדכי וענונו ונסע ביחד עימו ללונדון. בלונדון פרש מרדכי וענונו, לפני הונאם ולפני תחקירני עיתונו (ביניהם מומחה בשם פרנק בארנבי), מידע סודי ביותר על אודות הקמ"ג, וכן מסר להם את התצלומים שברשותו. לאחר ששגרירות ישראל בלונדון, בתשובה לשאלות מערכת העיתון, אישרה את העובדה כי מרדכי וענונו אכן הועסק בקמ"ג, פירסם ה"סנדיי טיימס" (בגיליונו מיום 5.10.1986) כתבה בולטת, מלווה בתצלומים מאתר הקמ"ג, ובה תיאור נרחב על פעילות הקמ"ג שהתבסס על גילויי מרדכי וענונו. בשל מסירת המידע הסודי והתצלומים לידי גורמים שלא היו מוסמכים לקבלם הועמד מרדכי וענונו לדין לפני בית-המשפט המחוזי בירושלים. לאחר שמיעת ראיות הרשיעו בית-המשפט בסיוע לאויב במלחמתו בישראל, במסירת ידיעות סודיות בכוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן באיסוף ידיעות סודיות בכוונה האמורה, מעשים המהווים עבירות לפי סעיפים 99, 113(ב) ו-113(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977. בעקבות הרשעתו בעבירות האמורות גזר עליו בית-המשפט (ביום 27.3.1988) שמונה-עשרה שנות מאסר שמניינן מיום 7.10.1986. ערעורו של מרדכי וענונו על הרשעתו וכנגד חומרת עונשו נדחה ומשנדחו כל בקשותיו לשחרור מוקדם, כאסיר ברישיון, ריצה מרדכי וענונו כמעט את מלוא מכסת מאסרו, ממנו שוחרר ביום 21.4.2004. מגע עם סוכן חוץ / ריגול