28 אחוז נכות

לפני ערעור לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 (להלן: החוק), על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) מיום 15.1.09, שקבעה למערער נכות רפואית משוקללת בשיעור 39%, החל מיום 1.12.06. המערערת, ילידת 1950, סובלת מבעיות רפואיות שונות, בגינן הוגשה תביעה לקביעת דרגת נכות כללית. באבחון רפואי שנערך למערערת על ידי הרופא המוסמך מיום 19.2.07, נקבעה למערערת נכות רפואית משוקללת בשיעור 28%, החל מיום 1.12.06, שאינה מזכה בקביעת דרגת נכות תפקודית. על החלטה זו הוגש ערעור. הועדה הרפואית לעררים דנה בישיבתה מיום 6.9.07, בשלוש נכויות נטענות בתחום הפסיכיאטריה, רפואה פנימית ואורתופדיה וקבעה, כמפורט להלן: פסכיאטר: בבדיקה פסיכיאטרית נראית כפי גילה הופעה מסודרת ללא סימנים של עייפות יתר וללא עוררות יתר בהכרה מלאה מודע - צלול. מסבירה עצמה היטב אין עדות להפרעות בהילך ותוכן החשיבה לא נצפו הזיות האפקט בעל טווח תקין עם גוון חרדתי - דכאוני קל השיפוט תקין - הועדה דוחה את הערר מבחינה נפשית. פנימאי: מצב כללי טוב ללא קוצר נשימה לא נמושו בלוטות לימפה צוואריות, קצב לב 68 לדקה - סביר. הריאות בהאזנה נקיות. אין עדות בבדיקה גופנית להגדלת הלב. הועדה מבקשת 1) 5 מדידות ל.ד. 2) תרשים א.ק.ג. עם קבלת הנדרש תסכם ללא נוכחות. בדיקת ע"ש צווארי יישור מלא כיפוף מלא סיבוב לימין ולשמאל כ- 45 מ. אין קרינה לידיים בזמן התנועה מוסרת על נימול ביד השמאלית כף היד מעט מעובה בהשואה לצד ימין לא נמצא חסר מוטורי תנועת אגרוף תקינה. תנועות הכתף אבדוקציה אקטיבית מעל 90 סיבוב קיצוני 60 ובסיבוב פנימי 2 כפות הידיים מגיעות לגובה חוליה L5 הועדה עיינה במכתביו של ד"ר גד ולן המתאר הגבלה בינונית בתנועות ע"ש הצווארי לא נצפה כיום בבדיקה (המכתב מתאריך 2.9.07) אין כל הגבלה ע"ש צווארי כ"כ ד"ר מתאר ד"ר ולון תנועות סיבוביות בזוית של 60 לכל צד וברור כי 60 הוא מעל ומעבר לטווח תנועה נורמלי. כתף שמאל: אין הגבלה בתנועות בדיקת אוטלרסאונד [צ"ל אולטרסאונד] 18.8.06 לא נמצא קרע של השרוול. צילומים ע"ש צאורי[צ"ל צווארי] הייצרות של הרווח L5 ו - C6 (צילום 31.7.06) אגודל שמאל - סובלת מטנטו וגניטיגס של הפלקסוירים הדבר אינו מתבטא בנכויות. לסיכום: אין נכות אורתופדית. הועדה לא סיכמה ממצאיה וביקשה לקבל בדיקות לחץ דם, בדיקת א.ק.ג וחוות דעת של מומחה א.א.ג. הועדה התכנסה לשתי ישבות נוספות ביום 25.12.07 וביום 9.3.08, ללא נוכחות, בעקבות קבלת המידע הרפואי הנוסף, עיינה ברישומי לחץ דם, קיבלה את חוות הדעת בתחום א.א.ג וציינה כי "בתרשים אקג 7/1/08 שמראה קצב סדיר ללא עדות להגדלת החדר השמאלי". הועדה קיבלה את הערר, וקבעה למערער נכות רפואית משוקללת בשיעור 31%, החל מיום 1.12.06. המערערת הגישה ערעור לבית הדין על החלטת הועדה מיום 9.3.08 (בל 2759/08). ביום 24.6.08 ניתן פסק דין לפיו "עניינה של המערערת יוחזר לועדה לעררים על מנת שתתייחס במפורט ובמנומק לחווה"ד של ד"ר גד ולן מיום 2.9.07 והממצאים המופיעים שם לרבות ממצאים של גוש צמוד לגיד המכופף עם רגישות מקומית ותופעת "הדק", ולאור זאת תשקול שוב את עמדתה ותנמק החלטתה. ב"כ המערערת יוזמן להופיע ולטעון בפני הועדה טרם מתן החלטתה". בעקבות פסק הדין, התכנסה הועדה ביום 15.1.09, שמעה את טענות ותלונות המערערת וב"כ, ערכה למערערת בדיקה קלינית, וקבעה ממצאיה, כמפורט להלן: משתמשת באופן קבוע בשרוול לגפה העליונה השמאלית לאחר כריתת שד. מוסרת על נימול בכף היד השמאלית ללא הגבלה בתנועות וללא חסר מוטורי. תנועות הכתף מראות אבדוקציה כ- 100 סיבוב חיצוני כ- 60 וסיבוב פנימי כף היד השמאלית מגיעה עד לגובה של החוליה 5L ו 4L לעומת הימנית שמגיע עד לגובה 7D. אין חולשה בשרוול המסובב. ע"ש צווארי: ישור מלא, כיפוף מלא הגבלה לימין לשמאל כ - 45 אין קרינה לידיים בזמן התנועות אך מוסרת על כאבים כתף השמאלית. אגודל בימין: יישור מלא, כיפוף מלא התבקשה לבצע כיפוף של האגודל מס' פעמים ולא נצפתה יותר תופעת הטריגר. הועדה עיינה בחוו"ד של ד"ר גד וולן מתאריך 2.9.07 מצטט צילומים ע"ש צווארי אשר לא הובאו לועדה היום הצילומים 31.3.06 ומציין כי קיימת רטרוליסטזיס ודיסקופתיה C6 C7. ... מדבר על חשד של קרע של השרוול המסובב, היום לא נמצאה עדות לקרע של השרוול כ"כ מציין שב 10.8.06 נעשה U.S ולא הראה כל קרע של גיד בכתף השמאלי. בזמן בדיקת תנועת הצאור [צ"ל צוואר] מציין סיבוב צאורי [צ"ל צווארי] 60 לכל צד לכל היתר הסיבוב של הצאור[צ"ל צוואר] לימין ולשמאל הוא 45 לא יותר. אין כל הגבלה בכיפוף ביישור היום בבדיקה. בסיכום: הועדה לא מקבלת את מסקנותיו קובעת 0% בגין תנועות ע"ש צאורי [צ"ל צווארי] אין הגבלה . כ"כ 0% בגין הטריגר של האגודל מימין אשר כיום לא נמצא בבדיקה. לכתף הועדה קובעת נכות בשעור 15% עפ' סעיף 41 (4) ב' מתאריך הניתוח 1.12.06 מחליף סעיף 35. לאור האמור, קבעה הועדה למערערת נכות רפואית משוקללת בשיעור 39%, החל מיום 1.12.06. המערערת טוענת כי החלטת הועדה לקבוע אחוזי נכות אינה עולה בקנה אחד עם ממצאיה הקליניים. הועדה אבחנה אצל המערערת הגבלה בתנועות עמוד שדרה צווארי המצדיקה, למצער, פסיקת אחוזי נכות בשיעור 10%, וחרף זאת הועדה לא קבעה אחוזי נכות בגין פגימה זו. כמו כן, המערערת סבורה כי המגבלה שאיבחנה הועדה בכתף שמאל מצדיקה קביעת אחוזי נכות בשיעור 25% ולא 15%, כפי שנקבע על ידה. המשיב טוען כי הועדה מילאה אחר פסק דינו של בית הדין, מכוחו הוחזר עניינה של המערערת לדיון נוסף בפניה, החלטתה מנומקת ומפורטת, ודין הערעור עליה להידחות. הועדה התבקשה בפסק דינו של בית הדין להתייחס לחוות דעתו של ד"ר ולן. הועדה התייחסה במפורט לחוות הדעת, ערכה למערערת בדיקה קלינית, ופירטה היטב ממצאיה בכל הנוגע להגבלה בתנועות כתף שמאל, ע"ש צווארי ואגודל ימין. הועדה לא מצאה ממצאים שאינם תקינים בנוגע לתנועות כתף, לא מצאה עדות לקרע של השרוול המסובב, כפי שאף עולה מבדיקת U.S שבוצעה למערערת. בנוגע להגבלה בתנועות ע"ש צווארי, הועדה קבעה כי ממצאיה שונים מממצאיו של ד"ר ולן ועל כן, נכותה בגין פגימה זו היא בשיעור 0%. באשר לאגודל ימין, קבעה הועדה כי שיעור הנכות 0%, שכן לא מצאה בבדיקתה ממצא לקיומו של טריגר באגודל ימין. בית דין זה מוסמך לדון, בערעורים על החלטות ועדות רפואיות לעררים, בשאלות משפטיות בלבד. בית הדין לא יתערב בממצאיה הרפואיים של הוועדה הרפואית לעררים, כל עוד היא ממלאת את תפקידיה בהתאם לחוק ולתקנות וכנדרש מוועדה מעין-שיפוטית [סעיף 123 לחוק; עב"ל 10014/98 הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213]. בכתב הערעור שלפני המערערת משיגה על החלטת הועדה לקבוע אחוזי נכות בגין הגבלה בתנועות ע"ש צווארי וכתף שמאל. כפי העולה מהחלטת הועדה, הועדה התייחסה לפגימות הנטענות, במפורט ובמנומק, וכן לחוות דעתו של ד"ר ולן וממצאיו בעניין זה. בכל הנוגע להגבלה בתנועות עמוד שדרה צווארי - הועדה ציינה כי בעוד שממצאיו של ד"ר ולן הצביעו על "סיבוב צאורי [צ"ל צווארי] 60 לכל צד", היא לא מצאה בבדיקתה אצל המערער הגבלה בתנועות עמוד שדרה אלא "יישור מלא, כיפוף מלא הגבלה לימין לשמאל כ-45", ועל כן, אינה מקבלת את מסקנותיו שמתבססות, בין היתר, על ממצאי בדיקות שלא הובאו בפניה. בכל הנוגע להגבלה בכתף שמאל - הועדה פירטה את טווחי התנועות שמצאה בבדיקתה הקלינית, וציינה כי לא אבחנה חולשה או קרע בשרוול המסובב, וכן לא נמצאה על ידה עדות לקרע של גיד, על סמך בדיקת U.S מיום 10.8.06. החלטת הועדה לקבוע את שיעור הנכות בגין מגבלותיה הרפואיות של המערערת בעמוד שדרה צווארי וכתף שמאל הן קביעות מקצועיות - רפואיות מובהקות שאין בית הדין מוסמך, ואף אין בידיו את הכלים, להתערב בהן, והן נמצאות בתחום סמכויותיה הבלעדיות של הוועדה [עב"ל 217/06 יוסף בן צבי - המוסד לביטוח לאומי, מיום 22.6.06]. על כן, אין לקבל את טענות המערערת המופנות כנגד שיקול דעתה של הועדה בקביעת אחוזי הנכות, על סמך ממצאיה הקליניים ומסקנותיה המקצועיות. מהחלטת הועדה עולה כי הועדה התייחסה במנומק לחוות הדעת של ד"ר ולן ונימקה הסתיגויותיה מהן, וכי לא נפל פגם משפטי המצדיק התערבות בית הדין. סוף דבר: מאחר ולא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה, הערעור עליה נדחה. אין צו להוצאות. רשות ערעור - כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לו פסק הדין. ניתן היום, 12.7.2009, בהעדר הצדדים. לאה גליקסמן, שופטת סגנית הנשיאה אחוזי נכותנכות