זכויות יורשים - כונס נכסים

היורשים של אדם שנפטר טענו כי בהליכי המכירה של הנכסים של המנוח היו פגמים רבים: (1) לא הומצא לחייב דין וחשבון של שמאי המקרקעין כמצוות תקנה 65(ג) לתקנות הוצאה לפועל. (2) שומת המקרקעין שהוגשה אינה נכונה והיא נמוכה מערכו של הנכס. (3) כונס הנכסים לא קיים את החלטת ראש ההוצאה לפועל לפיה היה עליו להודיע ליורשים על ההצעה הגבוהה ביותר ולאפשר להם להשתתף בתחרות. (4) לא נערכה מכירה פומבית כמצוות תקנה 68 לתקנות (5) המחיר שאושר היה נמוך בשיעור משמעותי משומת המקרקעין להלן פסק דין בנושא זכויות יורשים - כונס נכסים: פסק-דין 1. המשיבה מס' 1 (להלן - הזוכה") פתחה בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב יפו בהליכי ביצוע פסק דין שניתן נגד המנוח (להלן - "החייב"). ראש ההוצאה לפועל מינה את בא כוחה של הזוכה להיות כונס נכסים על זכויות החייב במגרשים באזור התעשייה "ארז" שברצועת עזה (להלן - "הנכס"). כונס הנכסים הציע את הנכס למכירה לציבור, ערך התמחרות בין המציעים וביום 3.4.00 הגיש "דו"ח מס' 1 של כונס הנכסים ובקשה למתן הוראות" שבו ביקש כי ראש ההוצאה לפועל יאשר את מכירת הנכס למשיב מס' 2 (להלן - "הקונה"). ראש ההוצאה לפועל העביר את הבקשה לתגובת החייב ומשלא התקבלה תגובתו, אישר את המכירה. כשבועיים לאחר מכן הגיש החייב "בקשה דחופה לביטול אישור המכירה". בהחלטתו מיום 8.11.00 דחה ראש ההוצאה לפועל את הבקשה. החייב הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בקשה בכתב להרשות לו לערער על ההחלטה וכן ביקש לעכב את הליכי המכירה. בית המשפט המחוזי, בהחלטתו מיום 30.11.00, דחה את הבקשה לעכב את ההליכים. המבקשים - שהם עזבונו של המנוח ויורשיו - ביקשו לערער על ההחלטה. המשיבים השיבו על הבקשה. החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. 2. כבר נפסק כי: "העילה העיקרית לעיכוב ביצוע פסק דין הכפוף לערעור היא מניעת שינוי במצב הקיים כאשר קיים חשש שלא ניתן יהיה להחזירו לקדמותו - - - אם קיים חשש כזה די בדרך כלל בסיכוי כלשהוא למערער, ולו גם הקלוש, לזכות בערעורו. כנגד זאת יש לשקול את תוצאות העיכוב, אם יינתן, על הזוכה בערעור ואם העיכוב לא יגרום לו נזק בל ניתן לתיקון בכך שיסכל את פרי זכיתו בתביעה באם הערעור ידחה ופסק הדין ישאר על כנו.". (ב"ש 839/86 נאות מרינה בת ים בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון פ"ד מ(4) 126) בשל החשש שלא ניתן יהיה להחזיר את המצב הקיים לקדמותו נוטים בתי המשפט , בדרך כלל, לעכב את ביצוען של החלטות שענינן מכירת מקרקעין, כאשר מוגש ערעור עליהן. (ראו, בין היתר, בש"א 3158/91 שמואל פלאטו שרון ואח' נ' קומפני פריזיין דה פרטיסיפסיון פ"ד מה(5) 499; ב"ש 839/86 הנ"ל; ד"ר י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית 1995) 859). המבקשים טוענים כי בהליכי המכירה היו פגמים רבים: לא הומצא לחייב דין וחשבון של שמאי המקרקעין כמצוות תקנה 65(ג) לתקנות הוצאה לפועל, תש"ם1979-; שומת המקרקעין שהוגשה אינה נכונה והיא נמוכה מערכו של הנכס; כונס הנכסים לא קיים את החלטת ראש ההוצאה לפועל לפיה היה עליו "להודיע לחייב(ים) על ההצעה הגבוהה ביותר ולאפשר לו (להם) להשתתף בתחרות"; לא נערכה מכירה פומבית כמצוות תקנה 68 לתקנות; המחיר שאושר היה נמוך בשיעור משמעותי משומת המקרקעין. כאמור, השיבו המשיבים על הבקשה, אולם בתשובתם - כמו בהחלטתו הנזכרת של ראש ההוצאה לפועל מיום 8.11.00 - לא ניתנה תשובה לחלק מטענות המבקשים. יתר על כן, החייב ביקש לעכב את ההליכים עוד בטרם נערכו הליכי המכירה על מנת שהנכס יימכר לקונה אחר שהציע מחיר גבוה יותר - פי שניים מהמחיר שהציע הקונה - אולם ראש ההוצאה לפועל לא החליט בבקשתו. אכן, בתי המשפט נוקטים מידת זהירות בבואם לבטל אישור מכירת מקרקעין (ראו רע"א 2404/01 דוד וקנין ואח' נ' רון בראון ואח' (טרם פורסם)), אולם הפגמים שנמנו לעיל צריכים בדיקה ובירור ותוצאתם עלולה להיות בטול האישור שניתן. ברור כי במצב דברים זה עלול המשך הליכי המכירה לגרום נזק גדול ובלתי הפיך למבקשים. מאידך גיסא, ניתן להבטיח על ידי ערובה הולמת כי הקונה יזכה בפיצוי עבור העיכוב בהעברת הזכויות בנכס לידיו, אם ידחה ערעורם של המשיבים. 3. לפיכך אני מורה לעכב את הליכי מכירת הנכס המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב יפו בתיק הוצל"פ 01-113817-00-1, כנגד המצאת ערובה נאותה כפי שיורה בית המשפט המחוזי. בנסיבות הענין לא יפסקו הוצאות. ירושהכינוס נכסים