חיוב על שיחות ארוטיות בטלפון

פסק-דין 1. המבקשת הגישה נגד המשיב תביעה כספית לגביית חוב בגין שיחות אירוטיות שרכש ממנה. בכתב הגנתו טען המשיב כי מעולם לא התקשר בטלפון אל המבקשת, ולפיכך פנתה המבקשת לבית המשפט בבקשה כי יורה למשיב להציג בפניה תדפיס חברת בזק המפרט את השיחות היוצאות מקו הטלפון שברשותו בתקופה הרלבנטית. המשיב התנגד לבקשה בטענה כי בדירתו מתגוררים דיירים נוספים, ועל כן יש בחשיפת שיחות הטלפון היוצאות מקו הטלפון בדירה כדי לפגוע בפרטיותם. בתגובה לטענת המשיב הבהירה המבקשת בבית משפט השלום כי כל שהיא מבקשת הוא להורות על מתן רישום שיחות שיצאו מקו הטלפון שבדירתו של המשיב לקווי הטלפון שלה בלבד, וכי בכך תימנע פגיעה בפרטיות. בית משפט השלום דחה את בקשת המבקשת, מחשש לפגיעה בפרטיותם של הדיירים הנוספים במתגוררים בדירת המשיב. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה המבקשת על החלטה זו, על ספה, בקובעו כי הבקשה שהגישה לבית משפט השלום היתה בקשה גורפת "להציג את תדפיס חברת בזק המפרט את השיחות היוצאות מקו הטלפון שברשות המשיב בין החודשים מרץ-יולי 99", וכי בבקשה שבפניו חל שינוי חזית, שאינו משפיע על נכונות החלטת בית משפט השלום. החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות לערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. 2. פרוטוקול הדיון בבית משפט השלום מלמד, כי המבקשת הצהירה בתגובה לטענת המשיב, בדבר חשש לפגיעה בפרטיות, כי היא מבקשת רק פירוט של השיחות שיצאו מקו הטלפון של המשיב לקווי הטלפון של המבקשת, ואין היא מבקשת לדעת פרטיהן של השיחות האחרות. בית משפט השלום התעלם מבקשה מתוקנת זו של המבקשת ודחה את בקשתה המקורית מחשש לפגיעה בפרטיות. משהעלתה המבקשת את בקשתה להגבלת תדפיס השיחות היוצאות, עוד בדיון שהתקיים בפני בית משפט השלום, אין לומר כי בבקשת רשות הערעור שהגישה לבית המשפט המחוזי היה משום "שינוי חזית", כלשון בית המשפט המחוזי. לפיכך, ומשהגבילה המבקשת כאמור את בקשתה לתדפיס שיחות הטלפון היוצאות מקו הטלפון של המשיב לקווי הטלפון של המבקשת בלבד, פוחת לכאורה משקלו של הנימוק בדבר החשש לפגיעה בפרטיות; מי שרוכש לעצמו שירות טלפוני לקבלת שיחות אירוטיות, ספק אם שמורה לו הזכות לטעון - כלפי הספק - כי אין הוא מוכן לחשוף לעיני הספק, את העובדה שבוצעו שיחות מקו הטלפון שבביתו אל הספק. קל וחומר כך כשהוא טוען לזכות הפרטיות של אחרים, שספק אם ביקשוהו לשמש להם לפה. אלא שבכל אלה אין צורך להכריע, שכן בקשתה של המבקשת מצטמצמת בעתירה להחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי, שדחה את בקשתה מטעמי סף של "שינוי חזית". משאין כן הדבר - ידון בית המשפט המחוזי שוב בטענה כי אין פסול בבקשה המתוקנת והמצומצמת של המבקשת. לצורך כך מתקבל הערעור והדיון מוחזר לבית המשפט המחוזי. טלפון (קווי)טלפון