מימוש משכנתא במחיר נמוך

החלטה 1. יושב-ראש ההוצאה לפועל בירושלים (להלן: היושב-ראש) החליט לאשר, בגדר מימוש משכון לטובת המשיבה 1 (להלן: הבנק), את מכירת ביתם הממושכן של המבקשים (להלן: הבית), על-ידי כונס הנכסים, עורך-הדין שלום כהן, שנדרש, לאחר שפיגרו בפירעון חובם לבנק. האישור ניתן לחוזה המכר שנערך עם דליה ורפאל בן-עטר (להלן: הזוג בן-עטר) ושנקב במחיר של 385,000 דולר, הנמוך מהערכת השמאי שמונה, שעמדה על 450,000 דולר. 2. או-אז הגישו המבקשים בקשת רשות ערעור לבית-המשפט המחוזי בירושלים, בגדרה תקפו את החלטת היושב-ראש. בית-המשפט המחוזי (השופט יעקב צבן) דחה את הבקשה - וזאת, מבלי שנשמעו הזוג בן-עטר, אשר לא צורפו כמשיבים לבקשה - לאחר שמצא, כי בגדר ההסדר הדיוני הסכימו המבקשים להעמדת ביתם למכירה וכי הליכי המכירה היו תקינים. 3. על החלטה זו הגישו המבקשים בקשת רשות ערעור לבית-משפט זה (להלן: הבקשה הראשונה), בגדרה שבו ותקפו את סבירות החלטת היושב-ראש, בטוענם כי, בשעתו, הוצע להם מחיר של מליון דולר עבור הבית; ובמקביל, ביקשו הם את עיכוב ביצוע ההחלטה מבית-המשפט המחוזי בירושלים. בית-המשפט (השופט יעקב צבן) נעתר לבקשה בהתחשב בחוסר האפשרות להחזיר את המצב לקדמתו אם יזכו המבקשים בערעור - הגם שסבר כי סיכויי הערעור נמוכים - והורה על עיכוב ביצוע ההחלטה בכפיפות להפקדת 20,000 ש"ח. אלא שהמבקשים לא יכלו להפקיד סכום זה והגישו בקשת רשות ערעור נוספת (להלן: הבקשה השנייה) כנגד דרישת ההפקדה. בהתחשבי בהיעדר האפשרות להחזרת המצב לקדמתו, הוריתי בצו זמני על עיכוב ביצוע המכירה. 4. לגוף הבקשה הראשונה, מכל טענותיהם המרובות של המבקשים, צריכה לפנים אך טענתם כנגד אישור מכירת הבית, תוך ששאר טענותיהם העובדתיות קיבלו מענה בתשובת המשיבים. החלטתי איפוא לדון בבקשה, ככל שהיא נוגעת לגובה המחיר, כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שנתקבלה. טענת בית-המשפט המחוזי, לפיה, תקינות הליכי המכר מונעת, ככלל, התערבות בית-המשפט לאחר סיום ההליכים, אינה יכולה להתקבל. שהרי, מכירה הנעשית באמצעות ההוצאה לפועל אינה מסתיימת לפני אישורה על-ידי ראש ההוצאה-לפועל, שאף היא עומדת לביקורת ערכאות הערעור. בגדר שיקוליו חייב ראש ההוצאה לפועל לתת דעתו גם לסבירות המחיר, ובאין מציע במחיר סביר עליו להימנע מאישור ולהורות על קיום מכרז נוסף. השוו לרע"א הסתדרות מדיצנית הדסה נ' רו"ח דורון שורר, (טרם פורסמה, ניתנה ביום 26.11.01); ע"א לוי נ' ברכה עו"ד נאמן בפשיטת רגל, פ"ד נה(4) 410. ממילא, היה על בית-המשפט המחוזי לדון בסבירות המחיר ואף לצרף את הזוג בן-עטר -שהיו צדדים דרושים - כמשיבים נוספים. בנסיבות אלה, אני מקבלת את הערעור, מצרפת כמשיבים נוספים את הזוג בן-עטר ומחזירה את הדיון לבית-המשפט המחוזי, למען ידון בטענה הנוגעת לסבירות המחיר, לגופה. צו עיכוב הביצוע, שניתן על-ידי יעמוד בעינו עד למתן החלטה על-ידי בית-המשפט המחוזי. משכך, התייתר הדיון בבקשת רשות הערעור השנייה, הנוגעת להפקדת הערבות ואני מוחקת אותה. בנסיבות המקרה איני רואה מקום לעשות צו להוצאות. משכנתאמימוש משכנתאמקרקעין