פשיטת רגל הרשעה בפלילים

המבקש הורשע בפלילים ונגזרו עליו 3 חודשי עבודות שירות וקנס כספי. באספת נושים הוחלט לבטל את הליכי פשיטת הרגל בשל חוסר שיתוף פעולה של המבקש ואי נקיטת צעדים על ידי הנאמן. בית המשפט המחוזי מחק את בקשת המבקש לכינוס נכסים, הכרזת פשיטת רגל ועיכוב הליכים וזאת מהטעם שהמבקש הורשע בפלילים. להלן החלטה בנושא פשיטת רגל הרשעה בפלילים: החלטה 1. זו בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל כנגד המבקש עד להכרעה בערעורו. 2. ביום 17.9.98 ניתן כנגד המבקש צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל, וזאת לבקשת נושה. ביום 8.2.00 עתר כונס הנכסים הרשמי לבית המשפט בבקשה לבטל את הליך פשיטת הרגל עקב ניצול לרעה של ההליכים בכך שהמבקש לא שיתף פעולה עם כונס הנכסים, לא עמד בתשלומים החודשיים שהוטלו עליו, ולא הגיש דוחו"ת חודשיים כנדרש. ביום 22.6.00 הוכרז המבקש פושט רגל ומונה נאמן לנכסיו. מינואר 2000 ועד דצמבר 2002 לא שילם את התשלומים המגיעים ממנו ולא הגיש דוחו"ת כלל. בתאריך 3.12.00 הורשע המבקש בת.פ. 8345/99 בבית משפט השלום ונגזרו עליו 3 חודשי עבודות שירות וקנס כספי. באספת נושים ביום 15.7.02 הוחלט לבטל את הליכי פשיטת הרגל בשל חוסר שיתוף פעולה של המבקש ואי נקיטת צעדים על ידי הנאמן. ביום 19.12.02 ביטל בית המשפט המחוזי (כב' השופטת אלשיך) את הליכי פשיטת הרגל לבקשת כונס הנכסים הרשמי. ביום 23.9.03 הגיש המבקש בקשה נוספת לבית המשפט המחוזי למתן צו כינוס נכסים ועיכוב הליכי ההוצאה לפועל נגדו. כונס הנכסים הרשמי התנגד לבקשה. ביום 22.3.04 מחק בית המשפט המחוזי (כב' השופט ע. אזר) את בקשת המבקש לכינוס נכסים, הכרזת פשיטת רגל ועיכוב הליכים וזאת מהטעם שהמבקש הורשע בפלילים, אולם השאיר פתח למבקש לפנות בבקשה נוספת בענין זה בחלוף תקופת ההתיישנות על עבירותיו על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. 3. על החלטה זו נסב הערעור, ובהקשר אליה מתבקש גם צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל עד להכרעה בערעור לגופו. טענת המבקש היא כי הוא חסר כל, בריאותו רופפת והרשעתו בפלילים נבעה מחוסר ייצוג מתאים עקב מצוקתו הכלכלית. 4. אין מקום לסעד הזמני המבוקש. המדובר בבקשה לכינוס נכסים שנדחתה על ידי הערכאה הדיונית על יסוד החלטה שנומקה בהרחבה ובפירוט. נדרשת רמת שכנוע מיוחדת בטרם יעכב בית משפט של ערעור פועלה של החלטת ערכאה דיונית שניתנה לאחר דיון לגופם של דברים (זוסמן, סדר דין אזרחי, מהד' 7, עמ' 866) בקשה זו של המבקש חסרה כח משכנע כזה. הסיכויים לשינויה בערעור של החלטת בית המשפט המחוזי לסרב למתן צו כינוס נכסים אינם טובים. יתר על כן, המבקש לא צירף לבקשה זו את נושיו, שהם העשויים להיפגע ישירות מעיכוב הליכים המבוקש, אילו ניתן (ע"א 7755/03 קדוש נ' כונס נכסים רשמי; רע"א 2642/03 מרואן נ' כונס נכסים רשמי; ע"א 5804/02 טייב נ' כונס נכסים רשמי; ע"א 3722/04 עמי הראל נ' כונס הנכסים הרשמי). ועוד, מאזן הנוחות והנזקים פועל במקרה זה לטובתם של הנושים ולפיכך אין הצדקה לעכב את הליכי מימוש נכסי המבקש בהוצאה לפועל לצורך פרעון חובותיו לנושיו. למותר לציין כי במסגרת הליכי ההוצאה לפועל פתוחה בפני המבקש הדרך לבקש לעמוד בפני חקירת יכולת, כדי להתאים את התשלומים שיוטלו עליו לטובת נושיו ליכולתו הכלכלית האמיתית. הבקשה נדחית. משפט פליליהרשעהפשיטת רגל