טופס אבעיה

להלן דוגמא של טופס אבעיה אבעיה בבית (ה)משפט____ ב- ____ נגד בענין (פרט את הענין ואת האסמכתה החוקית להגשת האבעיה) פרטי האבעיה המוגשת לחוות דעתו של בית המשפט: העובדות החשובות שהוסכם עליהן או שהוכחו או המסתברות מתוך מסמכים או באופן אחר. טענות בעל הדין האחד. טענות בעל הדין האחר. שאלות החוק המתעוררות, המובאות לחוות דעתו של בית המשפט: (פרש את השאלות בפסקאות המסומנות במספרים) יום ____ חתימה המען להמצאת כתבי בי-דין____ טפסים משפטייםאבעיהמסמכים