טופס אישור מפה ספרתית

להלן דוגמא של טופס אישור מפה ספרתית אישור מפה ספרתית אני מאשר בזה כי קובץ מיפוי זה הינו מפה ספרתית המהווה העתק נכון של המפה (מפה קיימת/מיפוי פוטוגרמטרי) מיום וכי כל הפרטים בו זהים לפרטים המופיעים במיפוי המקורי. המפה הספרתית הוכנה לפי תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998. תאריך טפסים משפטייםמסמכים