טופס אישור מפה

להלן דוגמא של טופס אישור מפה אישור מפה אני מאשר כי מפה זו היא העתק נכון של המפה הטופוגרפית, מפת רקע, מפה מצבית, האורתופוטו או המפתצלום (לפי הענין) שהכנתי על סמך מדידה שהסתיימה ביום תאריך טפסים משפטייםמסמכים