טופס אישור מפעל לייצוא מוצרים מן החי

להלן דוגמא של טופס אישור מפעל לייצוא מוצרים מן החי מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה אישור מפעל לייצוא מוצרים מן החי לשנת בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998, אני מאשר בזה את מפעל כמפעל מאושר לייצא לארצות אלה: הרופא הווטרינר שמונה למפעל הוא כמפעל מאושר לייצא לארצות אלה: הרופא הווטרינר שמונה למפעל הוא תוקף האישור לשנה מיום חתימתו ובלבד שהמפעל ממשיך למלא אחר התנאים ששימשו בסיס לנתינתו. ניתן ביום מנהל השירותים הווטרינריים טפסים משפטייםמפעלמסמכיםמוצר