טופס אישור נקודת בקרה אנכית

להלן דוגמא של טופס אישור נקודת בקרה אנכית אישור נקודת בקרה אנכית אני מאשר כי נקודות הבקרה ברשת האנכית שהוגדרו על ידי מתאימות לדרגה תאריך סיום המדידה: תאריך סיום החישוב: תאריך טפסים משפטייםמסמכיםמודדים