טופס אישור של הרשות המוסמכת למעברו של אסיר זר בישראל

להלן דוגמא של טופס אישור של הרשות המוסמכת למעברו של אסיר זר בישראל אישור של הרשות המוסמכת למעברו של אסיר זר בישראל אני ___,רשות מוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, מאשר בזה, בהתאם לבקשתה של___,את המעבר ___שם המדינה של ___דרך מדינת ישראל ל___שם האסיר הזר___שם המדינה שאליה מועבר האסיר מעבר האסיר יהיה ב ___; בעת המעבר האסיר יצטרך/לא יצטרך ___מועד ההעברה לשהות במדינת ישראל במשך ___שעות/ימים. בתקופת המעבר יהיה האסיר הזר במשמורת חוקית בישראל. חתימה טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכים