טופס אישור תכנית חידוש גבולות

להלן דוגמא של טופס אישור תכנית חידוש גבולות אישור תכנית חידוש גבולות על יסוד תכנית גוש רישום מס' בגוש תאריך טפסים משפטייםמסמכים