טופס בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים

להלן דוגמא של טופס בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים לכבוד המפקח על היהלומים רחוב ז'בוטינסקי 3 רמת-גן 52520 א.נ; בקשה לאישור עיסקת תיווך ביהלומים פרטי המבקש שם היהלומן/יבואן הכתובת טלפון בנק פירוט הבקשה אני מבקש לקנות יהלומים הנמצאים בחוץ לארץ כדי למוכרם לקונה בחוץ לארץ לפי הפרטים כלהלן ולהעביר מראש את התשלום עבור הרכישה: שם ספק היהלומים כתובת הספק סוג היהלומים רצוף בזה חשבון ספק / הצעת מחיר מספר מתאריך סכום הקניה (בדולרים של ארצות הברית של אמריקה) (במילים ) אני מתחייב כי התמורות בגין העיסקה יגיעו מחוץ לארץ לישראל במלואן באמצעות הבנק הנ"ל. תאריך אישור הבנק הבנק יעביר את התשלומים לחוץ לארץ בהתאם לאישור המפקח על היהלומים כפי שיפורט בכתב שיחרור מוקדם (RELEASE) להעברת מטבע חוץ לחוץ לארץ על ידי הבנק כהעברה מראש. הוצג בפנינו חשבון ספק/הצעת מחיר של ספק יהלומים מוכר בחוץ לארץ. אנו נעקוב אחר קבלת התמורה מחוץ לארץ ונודיעכם מיד עם הגעתה המלואה לישראל. באם לא הגיעה התמורה בתוך המועד כמצויין בכתב השיחרור המוקדם (RELEASE) נדווח על כך מיד למפקח על מטבע חוץ ולמפקח על היהלומים. הערות: תאריך טפסים משפטייםמסמכיםתיווךיהלומים