החזקת 30 ק"ג חשיש - שחרור ממעצר

החזקת 30 ק"ג חשיש - שחרור רקע כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית וכן הסתייעות ברכב לביצוע פשע. ברקע הדברים, אירוע מיום 2.10.09 בו בסמוך לשעה 2:00 לפנות בוקר, נתפסו כ - 11 ק"ג סם מסוג חשיש. קודם לכן, איתר צוות בילוש בעקבות מידע רכב הונדה בנסיעה מבית קמה צפונה. הבלשים נסעו אחרי המשיב ואשתו המשיבה 2 אשר עלו לכביש 6 צפונה. בחיבור עם כביש 1, ירדו מכביש 6 לכיוון תל אביב. בשלב מסויים האטו את נסיעתם. המשיב נצפה ע"י השוטרים כמי שיורד מרכב ההונדה וזורק שק כחול אשר התברר כי מצוי בו סם. לאחר שהמשיב חזר במהירות להונדה, המשיבים המשיכו בנסיעה עד שנעצרו לאחר כ - 1 ק"מ. בהחלטה מפורטת מיום 14.10.09 מצאתי קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר כנגד המשיב. יחד עם האמור, מצאתי כי יש למצות בדיקה באמצעות שירות המבחן של חלופה למעצרו של המשיב חרף הכמות הגדולה של סם מסוג חשיש, אך בדגש על כי עסקינן במשיב ללא עבר פלילי (יש עבר לא מכביד שהתיישן). במסגרת ההחלטה מיום 14.10.09 הפניתי לכך שההלכה הפסוקה הגבילה את המקרים בהם ניתן לאיין את חזקת המסוכנות בחלופת מעצר כשמדובר בעבירות סמים, מקרים בהם לדוגמא מעורבים צעירים ללא עבר פלילי, נורמטיביים, בעלי משפחות ובעיקר צעירות, מקרים בהם מדובר ב"מפגש" הראשון עם תא המעצר וכיו"ב נסיבות. בנוסף הפניתי לכך שגם כאשר היה מדובר בעבירה לכאורה בה היה מעורב נאשם בהחזקת כמות גדולה של סם מסוג חשיש, ההלכה הפסוקה מיצתה את האפשרות להורות על חלופה וכי אין מדובר בדבר שאינו אפשרי. לדוגמא, בבש"פ 4823/03 חטיב יאסין נ' מדינת ישראל (18.6.03), הורה כב' השופט טירקל על שחרור נאשם בהחזקת 66 ק"ג סם מסוג חשיש. במקרה זה, בהעדר עבר פלילי ולאור היות העורר צעיר, הורה בית המשפט העליון לשקול חלופת מעצר ואף לא קבע כי תנאי מוקדם לכך יהיה קבלת תסקיר שירות מבחן. בבש"פ 6509/03 שלמה סמיונוב נ' מדינת ישראל (31.7.03) הורתה כב' השופטת דורנר על שחרור לחלופת מעצר במקרה של החזקת 30 ק"ג חשיש לעורר בעל עבר פלילי חמור למדי כדברי כב' השופטת דורנר. במקרה זה נשלח העורר לתסקיר בו צוין הליך חיובי שעבר על העורר כולל נישואין, מקום עבודה קבוע ושירות בצה"ל. בית המשפט הורה על חלופת מעצר בית, ערבות והפקדה כספית. לפיכך, לאחר שקבעתי קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר, הוריתי על קבלת תסקיר שירות המבחן. התסקיר הראשון מיום 3.11.09 לקראת הדיון שהתקיים ביום 4.11.09, הגיש שירות המבחן תסקיר מעצר אשר המסקנה בו שלילית לאור רמת סיכון מהמשיב, אותה ביסס השירות על קושי לחשוף מעולמו הפנימי ועל הפער הניכר בין הדרך בה התנהג המשיב עד כה, למיוחס לו, ולתפיסת המשיב את אשר מיוחס לו. לשירות המבחן הוצעה חלופה שהינה בבית הוריה של אשתו, המשיבה 2. שירות המבחן מחד ציין כי המפקחים המוצעים מבינים את המוטל עליהם בחלופת מעצר וכי שקלו קשיים אפשריים ודרכי התמודדות ומנגד כי אינם מעורבים בחיי בני הזוג ועל כן אינם מסוגלים להוות מקור משענת ותמיכה. שירות המבחן סבור כי החלופה שקרובה גיאוגרפית למשיבה 2 אשת המשיב תאפשר קשר בין המשיבים וכי לערבים המוצעים אין יכולת לעצב את את דעותיו של המשיב בשל המעורבות הדלה בחייו. עוד ציין שירות המבחן כי מדובר בעבירת סמים ובמקום החלופה מתגוררים קטינים. לפיכך, שירות המבחן לא בא בהמלצה לשחרור לחלופה המוצעת או לחלופה כלשהי. דיון 4.11.09 בדיון זה עלתה האפשרות לעבות את החלופה המוצעת באביו של המשיב, מר עמוס תמם (להלן: "עמוס"). נטען כי בתסקיר לא באה התייחסות לעמוס כחלופה אפשרית. נטען כי התשתית לתסקיר אינה נכונה שכן אין מדובר בעבירות סחר או תיווך אלא החזקת סם שלא לצריכה עצמית. עבירת הסם לכאורה בתיק זה מלמדת אמנם על חוליה בשרשרת הסם שצריך לגדוע אולם בהתאם לראיות בתיק, אין מדובר במשיב אשר מחזיק סמים בביתו וכי הגם שיש בבית המוצע כחלופה קטינה בת 12, אין מדובר במשיב אשר עוסק בסם בבית מגורים. בדיון האמור שמעתי את עמוס אשר נחקר בפני. התיחסתי לרמת המסוכנות אותה מתאר שירות המבחן חרף הקשיים שנמצאו, קשיים משפחתיים ומשמעות מעצרו של המשיב. התייחסתי לנקודת המוצא בתסקיר ולפיה יש למנוע קשר בין המשיב לאשתו (המשיבה 2) ועל פני הדברים הבעתי דעתי כי אין מדובר בהנחת מוצא תקפה שכן איני סבור שיהיה מקום למנוע הקשר הטלפוני בין המשיב לאשתו. מצאתי כי יש לבדוק את עמוס כמפקח עיקרי על ידי שירות המבחן שכן על פני הדברים סברתי כי מדובר בערב טוב, למרות הקשיים הרבים והאנרגיות שעמוס נאלץ להוציא בטיפול בבני משפחה אחרים. מצאתי קושי בכך ששירות המבחן ראה את המשיב כחלק משרשרת הסם כולה כולל החשש להתמכרות ושימוש בסם. לפיכך הוריתי קבלת תסקיר משלים. תסקיר 10.11.09 במרכז התסקיר היתה בחינת עמוס כחלופה אפשרית. בפתח התסקיר הובעה מחאת קצינת המבחן על האיחור של עמוס לפגישה תוך שצויין כי הוא סבר שהקדים ב- 15 דקות. שירות המבחן תיאר את העיסוק הרב של עמוס בבנו שהינו סיעודי באופן מלא וכן בבן נוסף המצוי בהליך שיקום מסמים אשר שב להתגורר בבית משפחתו של עמוס. שירות המבחן התרשם שעמוס מגונן יתר על המידה על ילדיו אך למרות זאת, מצליח להתפנות מעיסוקיו הרבים. שירות המבחן סבור כי מדובר באדם הנכון לקחת על עצמו לסייע לבנו אם כי לא ברור לשירות המבחן כיצד עמוס יוכל לעמוד במטלות אותן הוא לוקח על עצמו. שירות המבחן מוצא פגם בכך שעמוס לא יוכל להוות חלופה בשבת בהיותו שומר שבת. שירות המבחן חוזר על הערכתו כי הערבים הנוספים, אינם ערים למשמעות השימוש או ההתמכרות לסמים וכי החלופה קרובה לסביבה המוכרת למשיב וכי הערבים אינם דמויות סמכותיות להשפעה ולעיצובו של המשיב וכי השירות בספק לגבי יכולת החלופה לשמש ככזו לטווח ארוך וכי במקום החלופה ישנם קטינים. דיון מיום 11.11.09 ב"כ המשיב חזרה בטיעוניה על טענותיה מדיון מיום 4.11.09. ב"כ המשיב הפנתה לכך שעמוס הינו אדם מסודר. עובד מוערך אשר משרת כמנהל מדור גביה ואכיפה ברשות המסים אצל פקיד השומה בנתניה. גליון הערכת עמוס כעובד המדינה, הערכה ומשוב שנערכו בחודש 2/09 העלו כי מדובר בעובד מצטיין אשר ממוצע ציוניו הינו 10, והערכה מילולית חיובית ביותר. ב"כ המשיב טענה כי המשיב הוצג כאדם שאינו אחראי המאחר לפגישות. הוצג יומנו של עמוס אשר בו הופניתי לשעת הפגישה, 12:00 וכי קצינת המבחן באה חשבון עם עמוס אשר הגיע בשעה 11:45. לגוף הדברים ומעבר לטיעונים שעלו בישיבה קודמת, נטען כי הערבים טובים כמפקחים ואין לדרוש מהם לעצב את אישיותו של המשיב. הוצע כי בית המשפט יורה על שחרור בתנאים מגבילים. ב"כ המבקשת חזר על עמדת המדינה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. דיון בהתאם למצוות המחוקק, נבדקה אפשרות להורות על חלופה למעצרו של המשיב. בית המשפט נעזר בשירות אשר הגיש תסקיר בו השירות אינו ממליץ על שחרור לחלופה. אין ספק כי שירות המבחן הינו גורם חשוב ומועיל הממליץ ומסייע לבית המשפט, יחד עם זאת, ההחלטה הנה בסופו של יום של בית המשפט ומובן שיש לנמק מדוע בית המשפט לא אימץ את המלצת שירות המבחן. בענייננו, שירות המבחן מתרשם מסיכון להתנהגות פורצת גבולות נוכח קושי המשיב לחשוף מעולמו הפנימי. יחד עם זאת, השירות מציין את חווית המעצר שנכון להיום הינה כחודש וחצי מעצר לראשונה בחיי המשיב והטלטלה המשפחתית על רקע מעצרה של אשת המשיב. ישנן מספר נסיבות בתשתית המלצת שירות המבחן אשר יש לגביהן קושי. שירות המבחן מדגיש את הקושי במקום החלופה מבחינת הבנת משמעות ההתמכרות לסמים או השימוש בסמים אולם הדבר אינו מתאים לענייננו בו העבירה אינה כזו שכן אין מיוחסת למשיב, בלשון ציורית, נגיעה בקצה שרשרת הפצת הסם, אלא להיותו חוליה בשרשרת זו, חוליה שאין להקל עימה ראש ומובן שיש להילחם בה ולנתצה אולם אין מדובר בקצה השרשרת ומכאן שהנחת הבסיס של שירות המבחן, לגבי החשיפה לשימוש והתמכרות לסם, אינה נקייה מספקות. עוד מתייחס שירות המבחן לצורך שבהפרדה גיאוגרפית בין המשיב לאשתו אשר מואשמת ביחד עמו באותה עבירה. אמנם, בשל השותפות לכאורה ולעת הזו יש מקום להפקדה בין המשיבים אולם הם אינם מנועים מלשוחח טלפונית. שירות המבחן מצא פגם בערבים שהינם הוריה של המשיבה בשל כך שאינם מעורבים בחיי בני הזוג וכי לא יוכלו לעצב את התנהגותו של המשיב למרות שנקבע בתסקיר מיום 3.11.09 כי מדובר בערבים המבינים המוטל על ערבים בחלופת מעצר. דומה כי הפגם שמצא השירות בכך שאינם מודעים למשמעות ההתמכרות או השימוש בסמים אינו מהותי שכן כאמור, אין מיוחסת למשיב עבירה בקצה שרשרת הסם, כלומר חשש החשיפה להתמכרות ושימוש אינו במקומו. אשר לאביו של המשיב, מר עמוס תמם הצפוי להיות הערב והמפקח העיקרי. מדובר בעובד מצטיין אשר הציג תיק המלצות והערכות בדבר מצוינות בתפקודו במשך עשרות שנים בשירות המדינה במשרדים שונים. אין לבית המשפט כלים לקבוע האם היתה אי הבנה בין קצינת המבחן לעמוס לגבי שעת הפגישה או האם עמוס טעה בשעה או קצינת המבחן טעתה. על פני הדברים, עמוס הינו פקיד בתפקיד בכיר יחסית, פקיד במובן החיובי של המילה, מסודר, הציג מסמכים ויומן ונראה כי הרושם הראשוני של קצינת המבחן החמיר עם עמוס וכתוצאה מכך עם המשיב. ההתרשמות השירות מעמוס היתה שלא יוכל לעמוד במטלות הרבות בחייו אולם מאידך, צויין כי עמוס נכון לקחת על עצמו לסייע לבנו ולעמוד במשימות המוטלות עליו. התרשמותי מעמוס כולל בחקירתו בפני היתה טובה. אין ספק שעמוס נקרע בין הצורך לסייע לרבים מהסובבים אותו אולם יחד עם זאת, מצאתי כי עמוס יוכל להיערך לתקופה שניתן להגדירה כתקופת "מבצע" בה יערך לסייע לבנו וירתם שעות ארוכות לפקח עליו, ולצורך כך יוכל להסתדר עם מקום העבודה. לפני סיכום אחזור ואציין כי עסקינן במשיב שהינו ללא עבר פלילי, בן 32, נשוי ואב לשלושה ילדים קטנים, עבד בחנות ירקות בשנה שלפני מעצרו. המשיב סיים שירות צבאי מלא בצה"ל ובתעודת השחרור צויין כי התנהגותו היתה טובה מאוד. המשיב בעל תעודת בגרות בי"ס טכנולוגי. סיכום לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואת המלצת שירות המבחן מצאתי כי המסוכנות הנשקפת מהמשיב ניתנת לאיון בדרך של חלופת מעצר בית מלא בתנאים וזאת על אף ההתרשמות של שירות המבחן. מנגד, דגש ניתן על כי מדובר במשיב ללא עבר פלילי, נורמטיבי, העבירה בוצעה בעיקר במחוז הדרום, אפשרותו של עמוס לשמש כמפקח עיקרי למשיב והיות המשיב כחודש וחצי במעצר על המשתמע מכך כולל הטלטלה המשפחתית שבמעצר המשיב ואשתו. לפיכך אני מורה על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר בתנאים כדלקמן: המשיב ישהה במעצר בית מלא 24 שעות ביממה ברחוב יוספטל 3/5 נתניה תחת פיקוחם המלא של מי מהערבים: עמוס תמם או זהרה עמרם (להלן:"הערבים") ותאסר יציאתו משם במשך כל שעות היממה, למעט עפ"י החלטה מפורשת של בית המשפט ו/או במקרים רפואיים דחופים אשר יהיו בליווי צמוד של הערבים. הערב עמוס תמם יהיה הערב העיקרי למשיב. המשיב יפקיד סך של 10,000 ₪ להבטחת תנאי השחרור וכתנאי לשחרור. המשיב ימציא ערבות עצמית בסך 20,000 ₪ להבטחת תנאי השחרור וכתנאי לשחרור. תחתם ערבות צד ג' כל אחת על סך של 15,000₪, על ידי כל אחד מהערבים הנ"ל, להבטחת תנאי השחרור וכתנאי לשחרור. מובהר לערבים כי תנאי מתנאי הערבות הינו חובתם להימצא במחיצת המשיב, ולפקח על תנועותיו באופן הדוק ובאופן שימצא לפחות אחד מהערבים במחיצתו 24 שעות ביממה. כן מוטלת על הערבים החובה לדווח מיידית על כל הפרה למשטרת ישראל. איזוק אלקטרוני. יפר המשיב תנאי מתנאי השחרור - יעצר על-אתר. החזקת סמיםשחרור ממעצרסמיםמעצר