אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע

אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע התובע מבקש כי יינתן פסק דין כנגד הנתבע מאחר והנתבע לא הגיש תצהירי עדות ראשית בהתאם להחלטת כבוד הרשם מיום 12.5.09 . לטענת התובע, בנסיבות אלו הן לאור הפסיקה , הן לאור הוראות התקנות והן לאור החלטה מפורשת של הרשם יש למחוק את הגנת הנתבע ולשפעל את תיק ההוצל"פ. הנתבע לעומתה טוען שתצהירים שצורפו לבקשת הרשות להגן הם מבחינתו תצהירי עדות ראשית וסבר שבנסיבות אלו אין עליו להגיש את אותו תצהיר פעמיים. הנתבע הוסיף וטען שייתכן וטעה בכך שלא הגיש הודעה מסודרת על כך לבית המשפט. אין ספק שחבל שהצדדים לא ניסו להידבר בינם לבין עצמם בעניין הנדון ובעניין הכספים המחכים אצל חברת הביטוח. אך בשלב זה המצב הוא שהתובע הגיש תצהירי עדות ראשית ביום 27.10, ולטענת הנתבע ההעתק אליו נשלח רק ביום 29.10 בשעה שש בערב. מנגד, לא הגיש הנתבע תצהירים נוספים על זה שהוגש לצורך הדיון בבר"ל. באופן עקרוני אין מניעה מכך שתצהיר שהוגש כתמיכה בבר"ל יהווה תצהיר עדות ראשית , אך רצוי ונכון לשלוח על כך הודעה מסודרת לבית המשפט הן על מנת שבית המשפט יהיה מודע לכך ובעיקר על מנת שהצד שכנגד ידע מהו התצהיר של הצד האחר. ב"כ התובע ציינה שחכתה עד סמוך למועד הדיון עם הגשת תצהירים מטעם התובע מתוך תקווה שיוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע, גם אם באיחור, רק משקרב מועד הדיון הגיעה למסקנה שלא ניתן לחכות יותר והגישה תצהירים מטעמה. אי הגשת התצהיר גם לפי החלטתו של כבוד הרשם אינה בהכרח מביאה לקבלת התביעה שכן ב"כ הנתבע עדיין רשאי לחקור את המצהיר מטעם התובע על תצהירו. אם אלך בדרך זו אאלץ לתת פסק דין מבלי שמלוא התמונה נפרשה בפניי. למרות שאני מסכימה עם ב"כ התובע שהנתבע לא נהג בדרך הנכונה והיה עליו לפחות להודיע על כי תצהיר הבר"ל הוא תצהיר עדות ראשית, אינני מסכימה עם התוצאה שמבקשת ב"כ התובע שאגיע, דהיינו מחיקת ההגנה וקבלת התביעה ללא קיום דיון. נראה לי שהמחוקק בתקנה 526 היה ער לקיומם של סיטואציות מסוג זה ונתן לבית המשפט את הסמכות לתקן מחדל שבפרוצדורה בהתאם לשיקול דעתו. בהתאם לסמכותי זו אני קובעת כי ניתן לקבל את תצהיר הבר"ל כתצהיר עדות ראשית . אוסיף ואציין שמבחינה מהותית תצהיר זה מוכר לתובע ולא נגרם לו נזק מכך שזה יהיה תצהיר עדות ראשית , אלא ההיפך שכן הנתבע היה זה שויתר למעשה על האפשרות להוסיף ולחדד את טענות ההגנה שלו וייתכן והדבר יהיה בעוכריו שכן נטל ההוכחה בתביעה זו , שהינה תביעה שטרית , הוא על הנתבע. במסגרת פסק הדין אתייחס בפסיקת ההוצאות גם לעניין זה וללא קשר לתוצאות. ניתנה והודעה היום י"ד חשון תש"ע, 01/11/2009 במעמד הנוכחים. חנה קלוגמן, שופטת אי הגשת תצהירעדותדיוןמסמכיםתצהיר עדות