טופס דרישה להודות בעובדות

להלן דוגמא של טופס דרישה להודות בעובדות דרישה להודות בעובדות בבית (ה)משפט ב__________ נגד אל התובע/הנתבע התובע/הנתבע דורש מן הנתבע/התובע להודות, תוך שבעה ימים מיום המצאת דרישה זו, בעובדות המפורשות להלן, חוץ מענין קבילותן לראיה במשפט זה. ואלה העובדות: ____ ____ יום חתימה___ טפסים משפטייםדרישה להודות בעובדות / הודיה בעובדותמסמכים