30% נכות בצוואר על חשבון השירות

זהו ערעור על החלטת קצין תגמולים מיום 21.5.00 אשר לפיה נקבע כי הפרעות בעמוד שדרה צווארי מהן סובל המערער הוחמרו בשיעור 30% עקב השרות הצבאי. נציין כי מהלך הערעור התעכב ארוכות מכיוון שהמומחה מטעם המערער, ד"ר ברץ, לא התייצב מספר פעמים לדיון ההוכחות שנקבע, וכתוצאה מכך, הועדה אף מחקה את הערעור ביום 29.3.03, אך בית המשפט המחוזי בהחלטה מיום 31.3.05 ביטל את המחיקה, כאשר התיק חזר לועדה רק במאי 2007 ואז נשמעו ההוכחות, כאשר ד"ר ברץ התייצב הפעם לחקירה על חוות דעתו (ביום 28.1.08), וכך גם ד"ר פרידמן (ביום 17.2.08). המערער נשמע על ידי הועדה עוד ביום 4.11.02 בגלגולו הראשון של התיק. המערער נולד ביום 30.10.54 והתגייס לשרות חובה ביום 12.2.73 בפרופיל 97. המערער שירת בשרותו הסדיר כנשק בחיל אוויר. בשנת 1976 השתחרר מצה"ל עם תום שרות סדיר. בשנים 1977 עד 1980 עבד כאזרח עובד צה"ל במפעל מרכבה ככרסם מכונות CNC. לטענתו במהלך עבודתו ככרסם מכונות, נאלץ להרים דברים כבדים. בשנת 1983 התגייס לשרות קבע ושירת כנשק ביחידת שדה. במשך שרות הקבע החליף תפקיד ביחידה לתפקיד הקרוי לטענתו "פרויקטור" אשר מצריך עבודה פיזית קשה, הרמת משאות כבדים, עבודת שטח מרובה ונהיגה על כלי עבודה כבדים. בשנת 1990 שירת בחטיבת המחקר כרכז אחזקה, תפקיד אשר גם הוא, לטענתו, היה כרוך בעבודה פיזית קשה, הרמת משאות כבדים כגון מזגנים, לוחות עץ, שולחנות וכו'. יש לציין להשלמת התמונה, כי המערער מוכר כנכה בשל הפרעות בגב תחתון, כאשר קישר בין פגיעה בגבו התחתון לבין הרמת מזגן. יש לציין כי המומחה מטעם המערער, ד"ר ברץ, לא התייחס בחוות דעתו לאפשרות של קשר בין אירוע הרמת המזגן לבין ההפרעות בעמוד שידרה צווארי. חוות דעת המשיב מומחה המשיב, ד"ר פרידמן כתב בחוות דעתו כי המערער סובל משינויים ניווניים של מערכת השלד האקסיאלית, כאשר תלונותיו על הפרעה בעמוד שדרה צווארי הופיעו בצורה הדרגתית ללא אירוע טראומתי מקדים. יחד עם זאת, ד"ר פרידמן מצא כי בתיקו הרפואי של המערער יש אישור כי אופי שירותו הצבאי כלל עומסים פיזיים מרובים. הוא מסתמך על מכתב של סגן אלוף שלמה פסטרמן וסגן מירי טוביאנה. לפיכך קבע ד"ר פרידמן כי המערער סובל מעמוד השדרה הצווארי בהחמרה של 30% על חשבון השרות. חוות דעת המערער המומחה מטעם המערער, ד"ר ברץ, מציין בחוות דעתו כי הממצאים ברנטגן של עמוד השדרה הצווארי מעידים על פגיעה כמעט בכל הדיסקוסים בצוואר בדרגת חומרה שונה, קרוב לוודאי עקב חבלות חוזרות בעמוד שדרה צווארי. לטענתו, מכיוון שלא נמצאו כלל שינויים ניווניים הרי שמצבו של המערער נגרם במלואו כתוצאה מהשרות ולא רק כהחמרה עקב השרות. דיון והכרעה מהמסמכים הרפואיים בתיק המערער עולה כי התלונה הראשונה על כאבים בעמוד שדרה צווארי הייתה בשנת 1998. יש לציין כי בתיק הרפואי קיימות תלונות בעניין כאבי גב תחתון משנים קודמות ואף הוגשה בגין הכאבים בגב תחתון תביעה בשנת 1995 למשיב והמערער הוכר כמי שנפגע בעמוד שדרה תחתון כתוצאה מאירוע של התקנת מזגן חלון בשנת 1994. עוד יש לציין, כי כאשר היה המערער אצל המומחה מטעמו לצורך הגשת התביעה בעניין עמוד שדרה מותני לא התלונן על כאבים בעמוד שדרה צווארי. מדובר על חוות דעת משנת 1997. לכן למרות שמסמכים רפואיים בעניין גב תחתון קיימים עוד משנת 1993, הרי שתלונות בעניין עמוד שדרה צווארי יש רק משנת 1998 וזאת לא משום שהמערער נמנע מלהתלונן או משום נמנע מלפנות לרופאים או להגיש תביעה בעניינו, שהרי עשה זאת במשך אותן שנים בעניין גבו התחתון. הטענה העיקרית של המומחה מטעם המערער היא כי תנאי העבודה הקשים של המערער הם שגרמו למצב עמוד השדרה הצווארי שלו. המערער הסביר בחקירתו הנגדית כי הוא מייחס את מצב עמוד השדרה "לעבודה עם ויבראציות" (עמוד 11 שורה 13) ולא להרמת משאות כבדים, כמו הזזת שולחן (עמוד 11 שורה 15). המומחה מטעם המערער מצא כי קיים קשר של גרימה בין מצב עמוד השדרה הצווארי לבין תנאי השרות שכללו הפעלת כוח והפעלת ציוד מכני כבד, אשר יש בו ויבראציות. אשר לשנים שבהן שרת המערער ובהן נדרש להפעלת ציוד מכני כבד, כל מה שציין המומחה הוא כי מדובר בשבע שנים, אך כאשר נשאל באלו שנים מדובר, לא יכול היה להשיב במדויק. על פי תנאי שרותו של המערער הוא נדרש להפעלת הציוד המכני הכבד עד שנת 1990, כאשר לאחר מכן שימש כרכז תחזוקה, עבודה שלא כללה הפעלת ציוד מכני. עוד יש לציין כי כאשר המערער עבד בהפעלת הציוד מכני כבד עד שנת 1990 הוא כלל לא התלונן על כאבים בעמוד שדרה צווארי, כאשר התלונות הראשונות נרשמו כאמור בשנת 1998. אולם ד"ר ברץ, מומחה המערער, בחקירתו הנגדית ציין שהתלונות הראשונות על כאבי הצוואר היו בשנים בהם עבד על הציוד המכני הכבד (עמוד 3 לפרוטוקול), דבר שאין לו כל סימוכין במסמכים. המומחה מטעם המערער לא התייחס לשמונה השנים שחלפו בין סיום עבודתו של המערער בתנאים, שגרמו לטענת המומחה, לכאבי צוואר לבין תחילת התלונות על הכאב. יתר על כן, מומחה המערער היה משוכנע שהכאבים החלו כאשר הוא עבד באותם תנאים, דבר שאין לו כל סימוכין. אשר לסוגיית קיומם או העדרם של השינויים הניווניים, טען מומחה המערער כי לדעתו לא נמצאו שינויים ניווניים בבדיקות ההדמיה שערך המערער. מומחה המערער הפנה לבדיקת CT מבית חולים בילינסון מיום 4.10.2001 בה נאמר: "מרווחים c2-3 ו- c3-4 : עם בליטות דיסקיים אחורי קטנים אשר אינם גורמים לסימני לחץ עצבי. מרווח c4-5 : בלט דיסק אחורי אנולי מרכזי בינוני הגורם ללחץ על חוט שדרה ועל השורשים. מרווח c5-6: בלט דיסק אחורי וימני מסויד הגורם ללחץ על חוט שדרה ועל השורש הימני. יתר המרווחים - ללא בלט דיסק וללא סימני לחץ עיצבי עם קוטר קדמי - אחורי של ספינלית ורוחב של נקבים הצדדיים שמורים. לסיכום : בליטות דיסקיים עם סימני לחץ עצבי c4-5-6 עם לחץ עצבי." וכן לבדיקת EMG מתאריך 26.11.99: "ממצאים מתאימים לפגיעה שורשית c6-c7 בצד ימין." עוד כותב מומחה המערער כי בבדיקת CT של עמוד שדרה צווארי מיום 4.10.01 ניתן להבחין שלא קיימים שינויים ניווניים כלל וכי הרנטגנולוג, ד"ר בלינקי, כותב בפענוח שלו :" תעלה ספינלית ורוחב של נקבים הצדדיים שמורים." מכל האמור לעיל מסיק מומחה המערער כי גורם המחלה הוא : בc5-6 בלט דיסק אחורי ימני הגורם ללחץ על קל על חוט שדרה ועל השורש הימני. בc4-5 בלט דיסק בינוני שגורם ללחץ קל על חוט שדרה ועל השורשים. c2-3 ו - c3-4 בליטות דיסק. וכי ממצאים אלה מעידים על פגיעה בכמעט כל הדיסקוסים בצוואר בדרגת חומרה שונה, קרוב לוודאי עקב חבלות חוזרות בעמוד שדרה צווארי ולא שינויים מבניים. ד"ר פרידמן כתב בחוות דעתו כי בדיקתCT מיום 31.10.99 דווקא מעידה על שינויים ניווניים בעמוד שדרה צווארי של המערער. יתר על כן, מומחה המערער בחקירתו הנגדית הסכים כי לכל אחד מעל גיל 20 יש שינויים ניווניים בעמוד השדרה כולל בצוואר וכי גם למערער יש שינויים ניווניים בצווארו (עמודים 10-9 לפרוטוקול). כאשר הוא נשאל מדוע בחוות דעתו לא ייחס דבר לשינויים הניווניים וייחס את כל מצבו של המערער כגרימה עקב תנאי השירות, הוא השיב: "בגלל שזה תהליך טבעי, אני לא צריך לכתוב ספר על תהליך טבעי של הסתגלות של חוט השדרה... לכל אחד מעל גיל 20 יש בעיה, מתחילה התנגדות של הגוף..." (עמוד 9 לפרוטוקול). מכאן שצודקת ב"כ המשיב בטענתה כי מומחה המערער התעלם מן השינויים הניווניים המופיעים בעמוד השדרה הצווארי של המערער, אשר בחקירה הנגדית הודה בקיומם, אך לא ייחס להם שום חשיבות ולא נתן להם שום משקל בקביעת הקשר שבין הכאבים בעמוד השדרה הצווארי לבין תנאי השירות. מומחה המערער לא נתן את המשקל המתאים לתחלואה טבעית אצל המערער, אשר החל להתלונן על הכאבים בעמוד שדרה צווארי לראשונה בהיותו בן 44 ובעודו סובל משינויים ניווניים. יש לציין כי מומחה המשיב נתן משקל לעובדה כי המערער ביצע במהלך השרות עבודות שכללו מאמצים ועומסים וכאשר בחן את המאמצים ואת השינויים הניווניים, ביחד עם גילו של המערער עת החלו הכאבים, הרי שהמשקל שייחס לתנאי השירות היה החמרה של 30%. מומחה המשיב הוסיף וציין בחקירתו הנגדית כי הבדיקה משנת 1999 מראה בברור שינויים ניווניים של עמוד השדרה והוא אף מרחיב ומסביר כי רואים בין המרווחים בליטות דיסק אחורי קטנות, כאשר בלט דיסק הוא שינוי ניווני. ובאותה בדיקה משנת 1999 כתוב "מלווה אוסטרופיטים" כאשר ד"ר פרידמן הסביר כי אוסטרופיטים זה זיזים והם לא נעלמים ולכן איננו מקבל את עמדתו של ד"ר ברץ כי אין שינויים ניווניים בשנת 2001, כאשר כבר בשנת 1999 נמצא שקיימים זיזים (עמוד 7-6 לפרוטוקול). אשר לטענת המערער כי הכאבים בצווארו החלו בעקבות התקנת מזגן בשנת 1995 ארוע בגינו הוכרה נכותו בעמוד שדרה תחתון, הרי שדין טענה זו להדחות, משום שהמומחה מטעם המערער לא התייחס כלל בחוות דעתו לארוע זה ולא קישר כלל בינו לבין הכאבים בעמוד שדרה צווארי. יתר על כן, בתקופה הקרובה למועד הארוע, לא התלונן המערער על כאבים בעמוד שדרה צווארי, אלא התלונות החלו רק בשנת 1998 שלוש שנים לאחר הארוע. לא זו אף זו, שהמערער לא התלונן על כאבים אלו בפני המומחה מטעמו או מומחה המשיב, כאשר נבדק על ידם בהקשר לכאבי גב תחתון, ואף לא הגיש תביעה בעניין זה כאשר תבע בגין עמוד שדרה תחתון בהקשר לארוע. מכאן שאנו מוצאים כי המערער סובל מכאבים בעמוד שדרה צווארי אשר החלו כאשר היה בן 44 במהלך שרות ארוך וללא ארוע חד וטראומתי, אשר גרם לפרוץ הכאבים. נזכיר בענין זה כי נטל להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ המחלה לבין תנאי השירות רובץ תמיד על התובע. עליו להוכיח כי "מתקבל מאד על הדעת" שקיים קשר סיבתי בין מחלתו לבין השירות הצבאי. אם לגבי שירות קצר נכונה היתה הפסיקה להקל על הנטל הרובץ על התובע באמצעות חזקת הגרימה, אין כך במקרה של שירות ארוך, כדברי כב' השופט ח. כהן בע"א 457/76 מוקסיי נ. קצין התגמולים (לא פורסם, צוטט בע"א 472/89 קצין התגמולים נ' רוט פ"ד מה(5) 201) : "אין אני מוכן להחיל פיקציה משפטית זו על תקופת שירות שנמשכה עשרים וארבע שנים; מטבע הדברים הוא שבתקופה ארוכה שכזאת יפרצו המחלות הרדומות בגוף האדם, ללא כל קשר, גלוי או סמוי, עם טיב עבודתו ועיסוקיו אותם עשה...". ראו וע 04 / 472 פריג' ניסים נ' קצין התגמולים (לא פורסם, 27.8.06) וכן בר"ע 740/92 בן זקן נ' קצין התגמולים פ"ד נג (4) 184. כאמור לא הוכח ארוע חריג אשר הוביל למחלה בעמוד שדרה צווארי ולכן התביעה מבוססת רק על תנאי השרות הכלליים של המערער, אשר הם אכן הוכחו, אולם בהתחשב בסוג תנאי השרות ובגילו של המערער עת הופיעה המחלה וכן בשינויים הניווניים הטבעיים מהם סובל המערער, הרי שאין מקום לשנות את קביעת המשיב. אנו מוצאים כי הקביעה של המומחה מטעם המשיב שקבע 30% החמרה מביאה בחשבון את תנאי השרות אל מול השפעתו של ההליך הניווני הטבעי ממנו סובל המערער ואיננו מוצאים כי יש להתערב בהחלטתו. סוף דבר הערעור נדחה. אין צו להוצאות. התיק הרפואי מוחזר למשיב. זכות ערעור לבית משפט מחוזי בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים. ניתנה היום י"ב בטבת, תשס"ט (8 בינואר 2009) בהעדר הצדדים ד"ר חנינא קכלחבר עינת רביד, שופטתיו"ר הועדה עו"ד שמואל בריצמןחבר צווארנכות