טופס דרישה לעיון במסמך ולהעתקתו

להלן דוגמא של טופס דרישה לעיון במסמך ולהעתקתו דרישה לעיון במסמך ולהעתקתו בבית (ה)משפט____ ב____תיק ____ נגד אל אני דורש ממך להראות לי/לעורך הדין____ לעיון ולהעתקה את המסמכים הנקובים להלן שנזכרו בכתבי טענותיך/בתצהירך , והם: יום חתימה טפסים משפטייםעיון במסמכיםמסמכיםזכויות יוצרים (הפרת)