טופס הודעה בדבר עיקול נכס שהעברתו טעונה רישום

להלן דוגמא של טופס הודעה בדבר עיקול נכס שהעברתו טעונה רישום בלשכת ההוצאה לפועל ב בענין החייב שם משפחה שם פרטי מספר הזהות הודעה בדבר עיקול נכס שהעברתו טעונה רישום אל:?הממונה על רישום במשרד בהתאם לתקנה 43 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, אני מצווה על רישום עיקול על נכס הרשום במסמכים המתנהלים ב לטובת שמענו אינך רשאי להיעתר לבקשה לשנות הרישום כאמור אלא בהסכמת הזוכה או על פי צו של בית משפט, בית דין, או רשם ההוצאה לפועל המבטל את העיקול או המורה על רישום הנכס לקונה. תאריך רשם ההוצאה לפועל טפסים משפטייםמסמכיםעיקול