טופס הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה

להלן דוגמא של טופס הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה בבית המשפט המחוזי ב בענין החייב/פושט הרגל אל: כתובת: הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה להווי ידוע לך שביום הכונס הרשמי טפסים משפטייםדיוןמסמכיםנושהפשרה