טופס הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי

להלן דוגמא של טופס הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי בעניין החייב לכבוד מען הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי * להווי ידוע לך שאני עומד להכריז דיבידנד סופי וכי אם לא תבסס את תביעתך להנחת דעתו של בית המשפט עד יום היום הנאמן * לפי סעיף 135 (ב) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, יש לשלוח הודעה זו לכל הטוענים שהם נושים ושלא ביססו את טענותיהם. טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותדיבידנד