טופס הודעה על הוספת סימן רישוי

להלן דוגמא של טופס הודעה על הוספת סימן רישוי מדינת ישראל משרד המשפטים תאריך __/__/__ אל: רשם המשכונות הודעה על הוספת סימן רישוי* *יש להחזיר אישור זה ללשכת רשם המשכונות תוך 30 ימים מתאריך רישום המשכון וזאת כדי שהמשכון הרשום לפי מספר השילדה בלבד, לא יבוטל. בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994 אני מוסיף את מספר הרישוי לרכב שנרשם בלשכת רשם המשכונות לפי מספר שילדה בלבד ואשר פרטיו מופיעים להלן: מספר רישום המשכון: חייב מס' 1 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי חייב מס' 2 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי סידורי רישום מספר שילדה סוג כלי תחבורה שם המודל שנת ייצור שם היצרן מספר רישוי חתימות: שם הנושה משפחה/תאגיד פרטי חתימה טפסים משפטייםמסמכים