טופס הודעה על העברת דיון בבקשת חילוט מהליך פלילי להליך אזרחי

להלן דוגמא של טופס הודעה על העברת דיון בבקשת חילוט מהליך פלילי להליך אזרחי הודעה על העברת דיון בבקשת חילוט מהליך פלילי להליך אזרחי (סעיף 36א(ד) לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973) בבית המשפט המחוזי ב תיק פלילי: מדינת ישראל נגד אל: (פרטי הזיהוי של הנידון הטוען לזכות ברכוש *) דע שביום תאריך (חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט) * מחק את המיותר. טפסים משפטייםמשפט פלילידיוןמסמכיםהעברת דיוןחילוט