טופס הודעה על ערעור על פקודת מעצר

להלן דוגמא של טופס הודעה על ערעור על פקודת מעצר הודעה על ערעור על פקודת מעצר 1. אני___ ___מס' אישי ___דרגה___ שם ___שם משפחה ___ יחידה 2. אני עצור מיום ___בשל___ ___ 3. להלן נימוקי הבקשה:___ תאריך ___ לשימוש מקבל הערעור הערעור התקבל במשרדי ביום*___ כתב אישום טרם הוגש/הוגש* לבית הדין ביום___ המועד לפתיחת משפטו של החייל טרם נקבע/הוא*___ אימתתי את פרטי המעצר של החייל כפי שפורטו לעיל. הודעתי טלפונית על הערעור לקצין בית הדין ביום **___ ___ חתימה ___ ___מס' אישי ___דרגה ___שם ושם משפחה ___תפקיד * מחק את המיותר ** ימולא אם הערעור מוגש במקום מעצרו של החייל. טפסים משפטייםמעצרמסמכיםערעור