טופס הודעה על קבלת מטופלים בכפיה

להלן דוגמא של טופס הודעה על קבלת מטופלים בכפיה הודעה לאחראי על הייצוג המשפטי על קבלת מטופל לפי סעיף 29א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 לכבוד האחראי על הייצוג המשפטי*: ? לשכת הסניגוריה הציבורית (במקרה של מטופל/ת בכפיה על פי צו בית משפט) פקס': ? הלשכה לסיוע משפטי (במקרה של מטופל/ת בכפיה על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי) פקס': הנדון: הודעה על קבלת מטופלים בכפיה בהתאם לתקנה 8 לתקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי), התשס"ה-2005, אני מודיעך כי במסגרת הטיפולית: התקבלו המטופלים האלה: 3 ספרות אחרונות מספר סידורי * סמן ב- x ליד הגורם המייצג המתאים תאריך טפסים משפטייםמסמכיםאשפוז כפוי