טופס הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל: בבית המשפט המחוזי ב___________ הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל שם התיק פ.ר. ת"א שם החייב___________ ת.ז.___________ המען משלח יד___________ הביטול תאריך___________ סיבת הביטול___________ תאריך ___________ הכונס הרשמי טפסים משפטייםמסמכיםפשיטת רגל