טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק

להלן דוגמא של טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק בבית המשפט המחוזי ב הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים שם החברה מען משרדה הרשום תאריך מתן צו הפירוק מועד אסיפת הנושים הראשונה ביום הכונס הרשמי טפסים משפטייםמסמכיםצוויםפירוק חברהכינוס נכסים