טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק

להלן דוגמא של טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק בבית המשפט המחוזי ב הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים שם החברה מען משרדה הרשום תאריך מתן צו הפירוק מועד אסיפת הנושים הראשונה ביום הכונס הרשמי