כתב אישום על ייבוא סמים

1. נגד המשיב הוגש כתב אישום, הכולל שלושה אישומים, כולם בעבירות סמים: אישום ראשון - קשירת קשר לביצוע פשע (ייבוא סמים), בניגוד לסעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אישום שני - החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א)+(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973; ייבוא סם, בניגוד לסעיף 13 + 19א לפקודה, אישום שלישי - עשיית עסקה בסם מסוכן, בניגוד לסעיף 13 לפקודה וניסיון לייבא סם מסוכן, בניגוד לסעיף 13 לפקודה + סעיף 25 לחוק העונשין. 2. בין המשיב לבין יצחק X (להלן: "X") קיימת קרבה משפחתית רחוקה. 3. סוזן X (להלן: "סוזן") הינה מכרה של X ואשתו ובאמצעותם הכירה את המשיב. 4. אישומים 1 ו-2 מבוססים בעיקרם על עדותה של סוזן, אשר נתפסה בשדה התעופה בניו יורק ב-11/3/07, כאשר ברשותה שתי מזוודות, בתוכן הוסתרו שתי חבילות שהכילו כ-14 ק"ג סמים (תערובת של קוקאין, מורפין ותבאין). סוזן נחקרה בארה"ב, מסרה עדות מפורטת ונדונה שם ל-10 שנות מאסר. אישומים 1 ו-2 קשורים וכרוכים זה בזה, ועל כן, אתייחס אליהם כאל מקשה אחת. סוזן 5. כאמור, העדות הראשית והעיקרית הינה של סוזן. בעדותה מגוללת סוזן בפרטי פרטים את תחילת הקשר שלה עם X, כיצד הוא השפיע עליה לבוא איתו לתורכיה, כדי להעביר שתי מזוודות עם זהב גנוב מתורכיה לארה"ב וכיצד הפכה לבלדרית. כחודשיים-שלושה אחרי שנסעה עם X לתורכיה ומשם לארה"ב, X התקשר אליה וביקש ממנה שתצטרף אליו לטיסה לתורכיה. היא וX הגיעו לשדה התעופה, כל אחד בנפרד, ושם פגשה לראשונה את המשיב, שהצטרף אליהם לטיסה (להלן: "השלושה"). בהגיעם לתורכיה, נסעו השלושה למלון "רומאו" וישנו באותו חדר. X והמשיב שוחחו בטלפון עם עלי וביקשו ממנו שיביא מהר את המזוודות (עלי עומד בראש הפירמידה, סוזן פגשה אותו בטיסה הראשונה וראתה את X נותן לו כסף - ח.כ.). בהתאם למוסכם, למחרת בבוקר נפגשו השלושה עם עלי בלובי של המלון. X העביר לעלי 40,000 דולר, אותם קיבל לפני כן בחדר המלון מהמשיב. בשיחה בלובי, X והמשיב לחצו על עלי להביא מהר את המזוודות ואף ביקשו ממנו להביא הפעם ארבע מזוודות, אותן אמורים היו להעביר לארה"ב. חלפו ימים, השלושה הסתובבו עם עלי בתורכיה, אך המזוודות בוששו להגיע ועלי אמר לX ולמשיב שיחזרו לישראל, וכאשר המזוודות יגיעו, הוא יתקשר. עד כאן האישום הראשון. כשבוע לפני הטיסה האחרונה, X התקשר אליה והודיע לה שהם - השלושה - טסים לתורכיה, הם יקבלו את המזוודות מעלי ומשם יטוסו יחד לארה"ב. בשדה התעופה X נתן למשיב מספר חבילות של דולרים, אותם הסתיר המשיב בבגדיו. בהגיעם לתורכיה, X אמר למשיב שעלי רוצה עוד כסף. השלושה נפגשו עם עלי במלון והוא קיבל מX את הכסף. כעבור 3 ימים, X קנה לסוזן כרטיס טיסה לארה"ב וביקש ממנה לטוס לבד, בתואנות כאלה ואחרות. בלילה עלי הביא למלון שתי מזוודות אדומות ועזב במהירות. באותו לילה X והמשיב הסיעו אותה במונית לשדה התעופה, שם X והמשיב העבירו את המזוודות לבידוק. X אמר לה שהמשיב יגיע כעבור יומיים, לאחר שיקבל את שתי המזוודות הנותרות. בהגיעה לשדה התעופה בניו יורק, היא נתפסה עם הסמים. 6. אלנה זורבסקיי עובדת בסוכנות נסיעות, דרכה הזמין X את כל הטיסות. על פי עדותה, המשיב טס עם X לאיסטנבול ארבע פעמים, ובכל הפעמים X שילם עבור הטיסות במזומן. בנוסף, X שילם גם עבור הטיסות של השלושה ביחד וכן עבור הטיסה בה טסו X וסוזן לבדם (הטיסה הראשונה - ח.כ.). בטיסה בה טסו השלושה ביחד, הם הזמינו חדר אחד משותף במלון. בחודש אפריל 2007 X התקשר אליה וביקש לברר באיזו טיסה סוזן חזרה לארץ, מאחר ואיבד איתה את הקשר. 7. פרוח X, קרובת משפחה של סוזן, העידה, כי סוזן סיפרה לה שכאשר היא הייתה בתורכיה יחד עם X והמשיב, הגיע לבית המלון שלהם אדם בשם עלי שהביא עמו את המזוודות. לאחר מכן, X והמשיב לקחו את סוזן לשדה התעופה עם שתי המזוודות ומשם היא הגיעה לארה"ב דרך אמסטרדם. לאחר שסוזן נעצרה, העדה התקשרה לX וביקשה ממנו שיעזור לסוזן בשכירת עו"ד ושיעזור לילדיה של סוזן, שנותרו ללא כסף. בוצע תרגיל חקירה בין פרוח לX ובמהלך התרגיל המוקלט X נתן לפרוח 10,000 דולר בשביל סוזן. 8. לאחר שסוזן נעצרה, בוצעו האזנות סתר בין X לאמא של סוזן, בין X לסוזן, בין X למשיב - מתוכן השיחות עולה בבירור הקשר בין השלושה. בשיחה מס' 41 בין X למשיב, השניים מדברים בקשר לסוזן והצורך לעזור לה ובמהלך השיחה בעמ' 2 מזהיר המשיב את X שיזהר, כי יש האזנות. באותה האזנה (עמ' 3) השניים מדברים על עלי. בשיחה מס' 23, X והמשיב שוב מדברים בעניין סוזן, מכנים אותה בשמות גנאי, אך בה בעת, X מבהיר למשיב כי "הלב...בשבילה, לא מנוצהר, היא לא דיבר כי אתה הלכת ובאת בשלום, אתה מבין?" (עמ' 3). המשיב 9. א. בתשאול בעל פה אישר המשיב, כי בהיותם בתורכיה, הוא הבין שX שולח את סוזן עם סמים, על אף שדיברו על יהלומים. ב. בהודעה מיום 22/11/09, מאשר המשיב, כי הוא טס פעמיים עם X וסוזן לתורכיה. לדבריו, הוא טס לשם כדי לחדש את הדרכון האירני שלו. המשיב הודה, כי X שילם עבור הטיסות ולאחר מכן הוא החזיר לו את הכסף. בפעם השנייה טס לתורכיה מאותה סיבה. הוא שמע את X מבקש מסוזן להעביר יהלומים. X והוא ליוו אותה לשדה התעופה, היא הייתה עם שתי מזוודות. עובר לטיסה של סוזן לארה"ב הוא חשד שמדובר בסמים, אבל רק כאשר חזר עם X משדה התעופה, הוא הבין שמדובר בסמים. דיון 10. לא זו בלבד שהעדות של סוזן מפורטת עד לפרטים הקטנים, היא נתמכת בראיות לחיזוק למכביר, כפי שפירטתי לעיל (האזנות סתר, עדויות קרובי משפחה המעידים על הקשר בין סוזן לX, עדות סוכנת הנסיעות). 11. אל מול ראיות התביעה, עומדת גרסת המשיב על כרעי תרנגולת. המשיב מנסה להרחיק עצמו מהעבירה וכך הוא מנסה לשוות לנסיעותיו לתורכיה הסבר תמים; רצונו להשיג דרכון אירני, כביכול. המשיב טען, כי X שילם עבור נסיעותיו בכרטיס אשראי, בניגוד לעדות של סוכנת הנסיעות שהעידה שX שילם במזומן. בין המשיב לבין X ישנה קרבה משפחתית רחוקה ועל כן, צפה ועולה השאלה, מדוע X מימן למשיב את הנסיעות?! אמנם המשיב טען, כי החזיר לX את התשלום עבור הנסיעות, אך הוא לא סמך את טענתו בראיות, וזו נותרה טענה סתמית ללא תימוכין. המשיב טען, כי הוא אינו מכיר את עלי, אך בשיחה המוקלטת בין X לבין המשיב, השניים מדברים על עלי. שיחה זו מחזקת את העדות של סוזן, שהעידה על המפגשים בין השלושה לבין עלי בתורכיה. המשיב טען, כי X סיפר לו עובר לנסיעה, כי מדובר בהעברת יהלומים, הגם שהמשיב עצמו מסר בעדותו, כי X מעולם לא סחר ביהלומים ומעולם לא ראה אצלו יהלומים. 12. ב"כ המשיב טענה בין יתר טיעוניה, כי בין סוזן לבין X הייתה מערכת יחסים אינטימית ועל רקע זה היא הפלילה את המשיב. מדובר בטענה מרחיקת לכת, שכן כיצד ניתן לקשור בין אותה מערכת יחסים, אם כלל הייתה כזו, לבין המשיב?! אם סוזן ביקשה לנקום בX, מדוע תרצה לפגוע במשיב?! 13. לאור כל האמור, אני קובעת, כי קיימות ראיות לכאורה באישומים הראשון והשני. אישום שלישי 14. על פי הנטען בעובדות כתב האישום, המשיב וX קשרו קשר לייבא סמים מארה"ב לישראל. לקידום הקשר, יצר X קשר עם בני זוג מלוס אנג'לס (להלן: "גולצ'ה וסמואל") והבטיח לממן להם טיסה לישראל, בתמורה לכך שיעבירו חבילה מארה"ב לישראל. בהמשך, ב-8/10/07, רכש X זוג כרטיסי טיסה, כאמור, לבני הזוג. בתחילת חודש ספטמבר 2007 רכש X כרטיס טיסה הלוך ושוב מישראל לארה"ב עבור המשיב. ב-5/9/07 טס המשיב לארה"ב והתגורר בניו יורק בדירה השייכת לX. ב-20/9/07 טס המשיב מניו יורק ללוס אנג'לס. בהיותו בלוס אנג'לס, הכין המשיב תיק שיתאים להסתרת הסמים. בחג הסוכות 2007 ביקר המשיב את גולצ'ה וסמואל בביתם, שוחח עימם על נסיעתם לארץ והציע להסיעם לשדה התעופה. בלב בני הזוג התעורר חשד והם ביטלו את הנסיעה. בעקבות כשלון התוכנית, רקמו המשיב וX תוכנית להעברת הסמים בדרך אחרת, בין אם לתורכיה ובין אם לישראל, או למכירת הסמים בארה"ב. המשיב חשש להעביר את הסמים לישראל בעצמו. ב-7/10/07 רכש X בישראל כרטיסי טיסה מישראל ללוס אנג'לס עבור שני קטינים, שאמורים היו להיפגש עם המשיב בשדה התעופה, הוא אמור היה להסיע את הקטינים לבית מלון ושם למסור לידיהם את הסמים לצורך העברתם לישראל. לצורך ביצוע העסקה, שינה X את כרטיס החזרה של המשיב מ-11/10/07 ל-15/11/07, אך בסופו של דבר, גם עסקה זו "התפוצצה". הראיות 15. אישום זה מבוסס רובו ככולו על האזנות סתר, אך גם על עדויות, כפי שיובהר בהמשך. 16. בני הזוג גולצ'ה וסמואל העידו, כי X הציע לממן עבורם כרטיסי טיסה לישראל, ובתמורה ביקש שייקחו עבורו חבילה המכילה אורז. לאחר מכן, המשיב הגיע אליהם והביא להם מגהץ במתנה. זו הייתה הפעם הראשונה וגם האחרונה שראו אותו. הוא הציע להם שיסיע אותם לשדה תעופה ושם ייתן להם חבילה, אותה עליהם להעביר לישראל. התעורר בליבם חשד ועל כן, הם ויתרו על הנסיעה לישראל. 17. שיחת טלפון בין גולצ'ה לX יורטה בהאזנת סתר ותוכן השיחה תואם לעדות של בני הזוג. 18. אלנה זורבסקיי מסוכנות הנסיעות מאשרת בעדותה, כי X רכש את כרטיסי הטיסה עבור בני הזוג וכן עבור המשיב. 19. ילנה פסחוביץ', מכירה את המשיב וכנראה, שבינה לבין המשיב היו קשרים רומנטיים. לדבריה, המשיב הציע לה לטוס לארה"ב דרך תורכיה יחד עם זוג חברים, אותו הוא כלל לא הכיר. המשיב אמר לה שחבר שלו (הכוונה לX - ח.כ.) יממן את כרטיסי הטיסה. הדבר היה תמוה בעיניה ועורר את חשדה ועל כן היא ויתרה על הנסיעה. לפני כן, המשיב הפנה אותה לאלנה ממשרד הנסיעות, כדי שזו תעזור לה להשיג ויזה לארה"ב. 20. אוראל גוהר העיד, כי הכיר את X באמצעות אביו. X הציע לממן לו ולחברתו כרטיסי טיסה ללוס אנג'לס. הוא הלך עם X למשרד הנסיעות, X רכש את הכרטיסים וביקש שהקבלה תהיה על שמו של העד. הוא חש שמשהו לא מריח טוב, טס לארה"ב וניתק את הקשר עם X. 21. אלנה זורבסקיי מאשרת בעדותה את האמור בעדות של גוהר. האזנות סתר 22. בתיק קיימות האזנות סתר רבות בעלות תוכן מפליל. בחרתי להצביע, לצורך הדוגמא וההמחשה, רק על חלק קטן מההאזנות: א. בשיחה 290 בין עלי לבין X, עלי מדווח לX, כי הוא מנסה להשיג את המשיב בטלפון, אך ללא הצלחה ומבקש מX שהמשיב יתקשר אליו. שיחה זו מעידה על הקשר שהיה בין עלי למשיב, חרף טענתו שלא הכיר אותו. ב. בשיחה 136 בין המשיב לX, המשיב מדבר על עלי. בהמשך, השניים מדברים על התוכנית הנרקמת סביב בני הזוג גולצ'ה וסמואל. X מנחה את המשיב "לשים בניילון" ולתת את החבילה לגולצ'ה בשדה התעופה. המשיב שואל את X "ראזה יביא את זה לשדה" וX מאשר שאו ראזה או חוסרי יביאו לשדה, וX שוב מנחה את המשיב, שישימו מזוודה בתוך מזוודה, ויעטפו בהרבה ניילונים. השמות ראזה וחוסרי חוזרים בשיחות ומתוך השיחות ניתן להבין שהם, ביחד עם הושנג, היו ספקי הסמים בארה"ב. ג. בשיחה בין X והמשיב, המשיב העביר את השיחה להושנג. בשיחה בין X להושנג השניים מדברים על העברת הכסף מהושנג לחשבון של X. בהמשך, מדברים X והמשיב על ג'ולצה והמשיב מספר, כי התקשר לגולצ'ה וכי קנה לה מגהץ במתנה. ד. בשיחה בין X לבין אדם בשם אמיר (שיחה מס' 180), X מספר על המעצר של סוזן בניו יורק, על העובדה שהעבירה שתי מזוודות שנתן לה ועל היותה קרבן. כן סיפר באותה שיחה על 20,000 דולר שאמור להעביר לסוזן כדי לממן לה עורך דין. ה. בשיחה 441 בין לX לעלי, שוב מתלונן עלי על כך שהטלפון של המשיב סגור. ו. בשיחה בין X למשיב מה-20/9/09, השניים מדברים על כך שהמשיב ייקח מראזה ארבע חבילות. שוב X מזכיר את עלי, שטען בפניו שהמשיב אינו עונה לו. ז. שיחה 132 בין X לראזה - השניים מדברים על "התוכנית" וראזה מבטיח לארגן את העניינים תוך מספר ימים. ח. בשיחה 369 בין X למשיב הם מדברים על "התוכנית" ועל סכומי כסף גדולים שהמשיב אמור להעביר. ט. שיחה בין X למשיב, בה הם מדברים על גולצ'ה ועל החבילה שהיא ובעלה אמורים להעביר לישראל. המשיב 23. א. בחקירתו מודה המשיב, כי התארח אצל גולצ'ה. כן הודה שבעקבות טלפון שקיבל מX, הוא הציע לבני הזוג כרטיסי טיסה לישראל, ובתמורה עליהם להעביר לארץ חבילה של תבלינים או אורז. על אף העובדה שחודשים ספורים לפני כן סוזן נעצרה בניו יורק עם הסמים, הוא לא חשד שבחבילה שאמור היה להעביר לגולצ'ה היו סמים וחשב לתומו שמדובר בתבלינים, או אולי זעפרן. ב. המשיב אישר בחקירתו, כי על פי הנחיה של X, הוא אמור היה לפגוש את הקטינים (גוהר וחברתו - ח.כ.) בארה"ב ולמסור להם חבילה שיעבירו לישראל. לדבריו, הוא לא ידע שמדובר בסמים. ג. X ביקש ממנו להעביר בעצמו חבילה לישראל, אבל הוא פחד ולא הסכים. דיון 24. המשיב הודה, כי כאשר העביר את המזוודות לסוזן בשדה התעופה בתורכיה, הוא חשד שמדובר בסמים, ובדרך משדה התעופה, X אישר בפניו שמדובר בסמים. לא זו אף זו, המשיב ידע שסוזן נעצרה עם הסמים בניו יורק. 25. אמנם באישום השלישי בשום מקום לא מוזכר שמדובר בסמים, אך על רקע העיסוק של X בסמים, על רקע ההתרחשויות באישום השני ומעצרה של סוזן, המשיב ידע גם ידע, כי טיסתו לארה"ב, על כל הכרוך בה, קשורה לעסקי סמים. 26. טיסתו של המשיב לארה"ב ומימונה ע"י X אינה כה תמימה כמו שהמשיב מנסה לטעון. ההסבר לנסיעתו, כאילו רצה לבדוק זמרים, הינו הסבר בלתי סביר בעליל. 27. הבלדרים אותם ניסה המשיב לגייס: גולצ'ה וסמואל, גוהר וחברתו וילנה פסחוביץ' חשדו מיד שמדובר בעסק לא כשר וניתקו מגע. אם אנשים מזדמנים הבינו שרוצים לנצלם למטרות בלתי כשרות, כיצד המשיב לא הבין זאת?! 28. אם מדובר היה בהעברת אורז או זעפרן, כפי שטען המשיב, מדוע הוא חשש לעשות זאת בעצמו ?! משמע, הוא ידע גם ידע מה מכילות החבילות! 29. העדויות והאזנות הסתר שלובות זו בזו, באופן שיוצרות תמונה ברורה על עסקי הסמים, בהם היה מעורב המשיב עד צוואר. אין לנתק את הראיות באישום זה מהראיות באישומים הראשון והשני. רצף האירועים, תוכן השיחות המוקלטות ומכלול הנסיבות אינם יכולים להביא למסקנה אחרת מלבד זו הקושרת את המשיב לעבירות הסמים המיוחסות לו. 30. לאור כל האמור, אני קובעת כי גם באישום זה קיימות נגד המשיב ראיות לכאורה. עילת מעצר 31. עבירות של ייבוא סם נמצאות ברף הגבוה של עבירות סמים. בעבירות אלה קיימת עילת מעצר סטטוטורית מכוח סעיף 21 (א) (1)(ג)(3) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו - 1996. 32. ב"כ המבקשת התייחסה בטיעוניה למסוכנות של המשיב, שהינה פועל יוצא למהות העבירות, ולפעילותו העבריינית שהתפרשה בין מספר מדינות. 33. ב"כ המשיב סבורה, לעומתה, כי מאחר ומדובר בעבירות שבוצעו בשנת 2007 ומאז המשיב מתהלך חופשי, בלי שהוא היווה סכנה לציבור, יש להורות על שחרורו המיידי של המשיב ולמצער, לדחות את התיק לקבלת תסקיר כדי לבדוק חלופת מעצר. לטעמה, חלוף הזמן מאיין את המסוכנות והופך את המקרה לחריג שבחריגים, המצדיק את שחרור המשיב. 34. זה מכבר התווה בית המשפט העליון את הגישה, לפיה יקשה על נאשם המואשם בעבירות סחר בסמים לשכנע את בית המשפט, כי יש בחלופת מעצר כדי להפיג את מסוכנותו הסטטוטורית ואת החשש מפני הישנות מעשי הסחר בסמים (בש"פ 2797/94 טלאל רבאיעה נ' מדינת ישראל, תק-על 94 (2) 1629, בש"פ 59/04 אוסטרובסקי נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(1) 189, בש"פ 1982/09 אבו טאריש נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 17.3.09), בש"פ 2374/09 אשקר מוסא נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 13.4.09). בעבירות של סחר בסמים, על אחת כמה וכמה בעבירות של ייבוא סם, הכלל הוא שיש להורות על מעצר עד תום ההליכים. 35. מעשיו של המשיב לא התמצו באירוע חד פעמי, אלא התאפיינו בהתנהלות עבריינית חובקת עולם, שנמשכה לאורך זמן, ומכאן מסוכנותו, הנמצאת ברמה הגבוהה. 36. לאור האמור, לא ראיתי לנכון לקבל בעניינו של המשיב תסקיר. 37. אי לכך, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו. משפט פליליסמיםסחר בסמים