טופס הזמנה לדיון בעניין פינוי דירת מגורים

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדיון בעניין פינוי דירת מגורים אל: לשכת ההוצאה לפועל ב הזמנה לדיון בעניין פינוי דירת מגורים מועד הדיון: יום עליך להופיע ביום אתה רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת מקרקעין ופינוים לשם מינוי עורך דין. באפשרותך לפנות לאחת מלשכות הסיוע המשפטי, כדי שתיבדק זכאותך למינוי עורך דין לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי. פרטים על לשכות הסיוע המשפטי ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.justice.gov.il/MOJHeb/SiuaMishpat או בטלפונים האלה: ירושלים - 02-6211333; תל-אביב - 03-6932777; חיפה - 04-8633666; באר שבע - 08-6404526; צפון - 04-6459444. טפסים משפטייםדיוןמסמכיםמקרקעיןפינוי