טופס הזמנה לדין בתביעות קטנות

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בתביעות קטנות הזמנה לדין בבית המשפט לתביעות קטנות ב תיק מס' אל: הואיל ו יום חתימת פקיד בית המשפט טפסים משפטייםהזמנה לדיןמסמכיםתביעות קטנות