טופס הזמנה לדין מדור מהעזבון

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין מדור מהעזבון הזמנה בתביעה למזונות או למדור מן העזבון ומן היורשים בבית המשפט תיק: בבית הדין נגד אל: דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות או מדור מן העזבון לפי פרק ו' לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן/ת להגיש כתב הגנה לתובענה לבית משפט/לבית דין זה, בתוך חמישה עשר ימים, מיום שהומצאה לך הזמנה זו, יחד עם דוח על נכסי העזבון והכנסותיו, ערוך בתצהיר בצירוף כל המסמכים התומכים בו. אם לא תעשה כן תהיה לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום חתימת פקיד בית המשפט טפסים משפטייםהזמנה לדיןמסמכיםמדורעיזבון