טופס הזמנת טען ביניים לטוענים

להלן דוגמא של טופס הזמנת טען ביניים לטוענים הזמנת טען-ביניים לטוענים בבית (ה)משפט____ ב- ____ תיק נגד אל____הטוענים:____ הואיל ו ____ מ ____הגיש בקשה שהעתקה מצורף בזה, האומרת שהוא קיבל מאת ____ ומאת ____תביעות מתחרות בענין (פרט את נושאי התביעות) - הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט____ ב____ ביום ____ בשעה____, כי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות שלך, של ____ ושל ____ הנ"ל. עליך להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, בשלושה עותקים, הודעה האומרת שאין אתה תובע דבר לגבי נושא הבקשה או הודעת פרטים המפרשת את נימוקי תביעתך לגביה. יום טפסים משפטייםטען בינייםמסמכים