טופס הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח לאחר המוות

להלן דוגמא של טופס הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח גוויה הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח גוויה אני מסכים שגוויתי תנותח ודגימות שניטלו ממנה ישמשו לצורכי מחקר, הוראה ובקרת איכות. הגבלות* תאריך * אם ההסכמה מוגבלת רק לנתיחה או לשימוש בחלק מהדגימות יש לציין זאת. טפסים משפטייםניתוחמקרי מוותמסמכיםחקירת נסיבות מוות