טופס הסכמה לתרום גופה למדע

להלן דוגמא של טופס הסכמה לתרום גופה למדע הסכמה לביתור גוויה לצרכי לימוד ומחקר אני שם משפחה מסכים שגוויתי תשמש למטרות מדעיות. תאריך חתימה טפסים משפטייםמסמכיםמדע