טופס הסכמה לתרום גופה למדע

להלן דוגמא של טופס הסכמה לתרום גופה למדע הסכמה לביתור גוויה לצרכי לימוד ומחקר אני שם משפחה מסכים שגוויתי תשמש למטרות מדעיות. תאריך חתימה