טופס העברת ביצוע הליך ללשכת ההוצאה לפועל

להלן דוגמא של טופס העברת ביצוע הליך ללשכה מדינת ישראל הנהלת בתי המשפט לשכת הוצאה לפועל ב העברת ביצוע הליך ללשכה תיק מס' כתב הטלת תפקיד - הוראה לביצוע הליך תקף עד יום אל: שם משפחה בהתאם לסעיף 5 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, אני מטיל עליך את תפקיד ביצוע צו ראש הוצאה לפועל מיום שמספרו כלהלן: ____ נגד ____ החייב שם משפחה שמענו לגביית הסכום לטובת הזוכה שם משפחה המיוצג ע"י ב"כ עו"ד תאריך מנהל לשכת ההוצאה לפועל ?? מצ"ב העתק מאושר של הצו. טפסים משפטייםמסמכיםהוצאה לפועל