טופס הערה של מודד

להלן דוגמא של טופס הערה של מודד הערה של מודד התכנית מבוססת על מפת גוש רישום מס' תאריך גמר התכנית המקום שם המודד ומענו הערה הגבולות ושטח החלקה(ות) נלקחו ממפת גוש רישום מס' התכנית מבוססת על תכנית לצורכי רישום מס' שאושרה על ידי מנהל המרכז למיפוי ישראל בתאריך בגוש הערה נקודות מס' שאושרה על ידי מנהל המרכז למיפוי ישראל בתאריך בגוש טפסים משפטייםמסמכיםמודדים