טופס התנגדות לביצוע שטר

להלן דוגמא של טופס התנגדות לביצוע שטר המ' תיק הוצל"פ לשכת ההוצאה לפועל ב התנגדות לביצוע שטר המתנגד המשיב (מבקש הביצוע) מוגשת בזה התנגדות לביצוע השטר שהוגש בתיק ההוצאה לפועל האמור לעיל, ובקשה כי הוצאות ההתנגדות יחולו על ההתנגדות היא עד לסכום של ל"י.?? ואלה נימוקי ההתנגדות: תאריך בית המשפט ה דע כי בית המשפט ידון ביום תאריך חתימת הפקיד חותמת בית המשפט טפסים משפטייםמסמכיםשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר