טופס התראה בדבר הגבלה

להלן דוגמא של טופס התראה בדבר הגבלה התראה בדבר הגבלה אל: לשכת ההוצאה לפועל ב____מס' תיק התראה בדבר הגבלה ביום___הורה רשם ההוצאה לפועל להטיל עליך את ההגבלה הזו:___ההגבלה תיכנס לתוקף בתוך 30 ימים מיום ההמצאה של התראה זו, אלא אם כן ישולם מלוא החוב בתיק או שתתייצב לחקירת יכולת בכל לשכת הוצאה לפועל ותשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי אינך משתמט מתשלום חובותיך, או שתינתן החלטה אחרת על ידי רשם ההוצאה לפועל. אם שילמת חובך בתיק, נא ראה התראה זו כבטלה. מסמכיםטפסים משפטיים