טופס חוות דעת מומחה רפואי - ועדת ערר

להלן דוגמא של טופס חוות דעת מומחה רפואי - ועדת ערר לפני ועדת ערר ב ערר מס' שבין נגד חוות דעת מומחה רפואי שם הרופא מומחיות: רפואה שיקומית / תעסוקתית/ פסיכיאטריה* מען ומקום עבודה מס' רישיון 1. להלן חוות דעתי לטענות המועלות בערר (יש לפרט את הממצאים והנימוקים לחוות הדעת): l חוות דעתי ניתנת בהתבסס על מסמכי הערר; lחוות דעתי ניתנה בהתבסס על מסמכי הערר ולאחר שבדקתי את המשתתף/קיבלתי ממנו הבהרות ופרטים נוספים*; 2. אין בידי לתת חוות דעת שכן המשתתף סירב להופיע לפני או להמציא פרטים והבהרות על אף שנתבקש לעשות כן ביום * מחק את המיותר תאריך חתימה טפסים משפטייםרפואהמסמכיםמומחה רפואיחוות דעת מומחהחוות דעת מומחה רפואימומחהעררועדת עררחוות דעת